Bekijk VragenCategorie: schoollessengeschiedenis, wat is dat?
Avatargast Staf asked 2 weken ago

geschiedenis, wat is dat?

3 Antwoorden
ArendArend answered 2 weken ago

Geschiedenis is de studie van het verleden, typisch de menselijke geschiedenis. Het is een academische discipline en een sociale wetenschap. Geschiedenis kan ook verwijzen naar de studie van een bepaald onderwerp in de diepte, zoals militaire geschiedenis of presidentiële geschiedenis.

HesselHessel answered 2 weken ago

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat geschiedenis voor verschillende mensen verschillende dingen kan betekenen. Voor sommigen is geschiedenis een verslag van gebeurtenissen uit het verleden dat een context biedt voor het heden. Anderen zien geschiedenis als een manier om de menselijke aard en het gedrag in de loop van de tijd te begrijpen. Weer anderen zien geschiedenis als een verzameling verhalen die inzicht geven in de menselijke ervaring. Maar hoe je het ook definieert, geschiedenis is een belangrijk onderdeel van ons leven en helpt ons de wereld om ons heen te begrijpen.

FeddeFedde answered 1 week ago

Geschiedenis is de studie van gebeurtenissen in het verleden, met name die welke betrekking hebben op het menselijk ras. Het omvat alles, van de studie van oude beschavingen tot meer recente gebeurtenissen, en kan een nuttige manier zijn om het heden te begrijpen door het verleden beter te begrijpen. Historici gebruiken veel verschillende bronnen om samen te stellen wat er in het verleden is gebeurd, waaronder schriftelijke verslagen, mondelinge geschiedenissen, fysieke artefacten, en indirect bewijs. Het bestuderen van de geschiedenis kan ons inzicht geven in hoe culturen zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld en ons helpen te begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze nu zijn.