Bekijk VragenCategorie: schoollessengeschiedenis, wat is dat?
Avatargast Staf asked 9 maanden ago
geschiedenis, wat is dat?
7 Antwoorden
ArendArend answered 9 maanden ago
Geschiedenis is de studie van het verleden, typisch de menselijke geschiedenis. Het is een academische discipline en een sociale wetenschap. Geschiedenis kan ook verwijzen naar de studie van een bepaald onderwerp in de diepte, zoals militaire geschiedenis of presidentiële geschiedenis.
HesselHessel answered 9 maanden ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat geschiedenis voor verschillende mensen verschillende dingen kan betekenen. Voor sommigen is geschiedenis een verslag van gebeurtenissen uit het verleden dat een context biedt voor het heden. Anderen zien geschiedenis als een manier om de menselijke aard en het gedrag in de loop van de tijd te begrijpen. Weer anderen zien geschiedenis als een verzameling verhalen die inzicht geven in de menselijke ervaring. Maar hoe je het ook definieert, geschiedenis is een belangrijk onderdeel van ons leven en helpt ons de wereld om ons heen te begrijpen.
FeddeFedde answered 9 maanden ago
Geschiedenis is de studie van gebeurtenissen in het verleden, met name die welke betrekking hebben op het menselijk ras. Het omvat alles, van de studie van oude beschavingen tot meer recente gebeurtenissen, en kan een nuttige manier zijn om het heden te begrijpen door het verleden beter te begrijpen. Historici gebruiken veel verschillende bronnen om samen te stellen wat er in het verleden is gebeurd, waaronder schriftelijke verslagen, mondelinge geschiedenissen, fysieke artefacten, en indirect bewijs. Het bestuderen van de geschiedenis kan ons inzicht geven in hoe culturen zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld en ons helpen te begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze nu zijn.
BrentBrent answered 7 maanden ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat de term "geschiedenis" op veel verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. Maar in het algemeen is geschiedenis de studie van gebeurtenissen in het verleden en hun oorzaken en gevolgen. Het kan worden gebruikt om te leren over mensen, culturen, regeringen en andere aspecten van menselijke samenlevingen door de tijd heen. Daarnaast kan geschiedenis ons helpen het heden beter te begrijpen door inzicht te verschaffen in hoe we gekomen zijn waar we nu zijn.
PieterPieter answered 7 maanden ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat de term "geschiedenis" naar verschillende dingen kan verwijzen. In het algemeen is geschiedenis echter de studie van gebeurtenissen en voorvallen uit het verleden. Het kan worden gebruikt om te leren over mensen, culturen, beschavingen en alles daartussenin.
LuukLuuk answered 6 maanden ago
Geschiedenis is de studie van het verleden, in het bijzonder hoe het zich verhoudt tot de mens. Het kan worden onderverdeeld in categorieën als politieke geschiedenis, sociale geschiedenis en cultuurgeschiedenis.
ErnestErnest answered 6 maanden ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat het vakgebied geschiedenis zo breed is. Kort gezegd is geschiedenis de studie van mensen en hun samenlevingen door de tijd heen, en het kan alles omvatten van oude beschavingen tot de meest recente gebeurtenissen in de wereld. Historici gebruiken een verscheidenheid aan bronnen - waaronder schriftelijke verslagen, archeologisch bewijs, mondelinge overleveringen en kunstwerken - om het verleden te begrijpen.