Bekijk VragenCategorie: christelijke scholenhoe is de rooms-katholieke kerk ontstaan?
Avatargast Staf asked 7 maanden ago
hoe is de rooms-katholieke kerk ontstaan?
4 Antwoorden
DaafDaaf answered 7 maanden ago
De oorsprong van de Rooms-Katholieke Kerk gaat terug tot de begindagen van het christendom, toen zij werd gesticht door Jezus Christus en zijn discipelen. Sindsdien is de kerk uitgegroeid tot een van de grootste en invloedrijkste religieuze instellingen ter wereld, met wereldwijd meer dan 1 miljard leden. De vroege geschiedenis van de Kerk is opgetekend in het Nieuwe Testament, waarin wordt opgetekend hoe Jezus zijn kerk stichtte door zijn discipelen te onderwijzen over God en Zijn wil voor de mensheid. Deze leringen werden vervolgens doorgegeven aan generaties van christenen, die uiteindelijk begonnen hun overtuigingen te formaliseren in een aantal doctrines. Na verloop van tijd ontwikkelde de kerk zich tot een hiërarchische organisatie, met bisschoppen en pausen die diocesen en provincies voorzaten.
ArnoArno answered 7 maanden ago
De Rooms-Katholieke Kerk ontstond toen de bisschop van Rome (paus) zichzelf in 1054 uitriep tot hoofd van alle christenen. Deze gebeurtenis staat bekend als het Grote Schisma. De Rooms-Katholieke Kerk heeft haar hoofdzetel in Rome (Italië) en telt wereldwijd meer dan 1,2 miljard leden. Het is de grootste christelijke denominatie ter wereld.
DuukDuuk answered 7 maanden ago
De rooms-katholieke kerk ontstond nadat keizer Constantijn zich in 312 bekeerde tot het christendom. In die tijd was de kerk nog verdeeld in veel verschillende sekten, en er was veel discussie over theologische doctrines. In een poging om de kerk onder één vlag te verenigen, riep Constantijn in 325 AD op tot het Concilie van Nicea. Dit concilie resulteerde in een aantal geloofsbelijdenissen (waaronder de Geloofsbelijdenis van Nicea), waarin de kernovertuigingen van het christendom werden uiteengezet. De Rooms-Katholieke Kerk werd uiteindelijk de grootste en invloedrijkste sekte van het christendom, en is sindsdien de grootste godsdienst ter wereld geworden.
DuukDuuk answered 6 maanden ago
De rooms-katholieke kerk werd de officiële christelijke kerk van het Romeinse Rijk in 313 na Christus, toen keizer Constantijn het Edict van Milaan uitvaardigde. Dit edict gaf christenen godsdienstvrijheid en maakte een einde aan de vervolging van christenen door het Romeinse Rijk. De rooms-katholieke kerk stamt af van de apostolische kerk, die werd gesticht door Jezus Christus en zijn apostelen. De Rooms-Katholieke Kerk werd geleidelijk aan meer gecentraliseerd en machtiger, en werd uiteindelijk de enige officieel erkende christelijke kerk in de westerse wereld.