Bekijk VragenCategorie: lerarenhoe wordt je leraar in Belgie?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

hoe wordt je leraar in Belgie?

2 Antwoorden
DuukDuuk answered 1 maand ago

Om leraar te worden in België moet je meestal een universitair diploma in onderwijs behalen, dat gespecialiseerd kan zijn in onderwijs voor jonge kinderen, basisonderwijs of secundair onderwijs. Na het behalen van een onderwijsdiploma moeten nieuwe leerkrachten gewoonlijk een inductieperiode van twee jaar doorlopen voordat ze in aanmerking kunnen komen voor een aanstelling als leraar. Om in België leraar met een aanstelling in vaste dienst te worden, moeten kandidaten slagen voor een professionele beoordeling door de bevoegde autoriteit in hun regio. Eenmaal in vaste dienst kunnen leraren in België verdere loopbaanontwikkelingsmogelijkheden nastreven door onderwijs- en leidinggevende functies op zich te nemen in hun school of door bijscholingscursussen te volgen. Er zijn ook mogelijkheden om te werken als inspecteur of onderwijsonderzoeker.

LuukLuuk answered 1 maand ago

De eerste stap om leraar te worden in België is het voltooien van een geaccrediteerde lerarenopleiding. Er zijn veel onderwijsprogramma’s beschikbaar aan universiteiten in heel België. Als je eenmaal een lerarenopleiding hebt afgerond, moet je slagen voor de Belgische staatsexamens voor leraren. Als je geslaagd bent voor het staatsexamen, kun je een onderwijslicentie aanvragen bij de Belgische overheid. Als je eenmaal je licentie als leraar in België hebt gehaald, kun je op elke school in het land aan de slag.