Bekijk VragenCategorie: christelijke scholenhoeveel christelijke scholen zijn er in nederland?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
hoeveel christelijke scholen zijn er in nederland?
3 Antwoorden
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Er zijn nogal wat christelijke scholen in Nederland, variërend van kleine basisscholen tot grote middelbare scholen. Sommige van de grotere scholen hebben zelfs hun eigen internationale campus. De meeste van deze scholen zijn gevestigd in de meer stedelijke gebieden van het land, zoals Amsterdam en Rotterdam    Volgens recente statistieken zijn er ongeveer 1.200 christelijke scholen in Nederland. Dit aantal is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, omdat steeds meer ouders kiezen voor een religieuze opvoeding van hun kinderen.
MaartenMaarten answered 2 jaar ago
Bij de laatste telling waren er ongeveer 1.500 christelijke scholen in Nederland. Dit aantal is de afgelopen jaren gestaag gegroeid, omdat steeds meer ouders op zoek zijn naar alternatieven voor het traditionele openbare schoolsysteem.   De meeste van deze christelijke scholen zijn aangesloten bij de protestantse of katholieke kerk, maar er zijn ook enkele onafhankelijke scholen. Deze scholen bieden een breed scala aan onderwijsprogramma's, van voorschools onderwijs tot universitair onderwijs.   Er zijn verschillende redenen waarom ouders ervoor kiezen hun kinderen naar een christelijke school te sturen. Ten eerste kunnen zij de religieuze nadruk en waarden die deze scholen uitdragen op prijs stellen.
MaartenMaarten answered 2 jaar ago
Er zijn een aantal christelijke scholen in Nederland, hoewel het precieze aantal enigszins moeilijk te bepalen is. Uit gegevens van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat er in Nederland ongeveer 250 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn met een christelijke grondslag. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat dit cijfer zowel particuliere als openbare scholen omvat, zodat het werkelijke aantal particuliere christelijke scholen waarschijnlijk lager ligt    Een aanzienlijk deel van de Nederlandse christenen stuurt zijn kinderen naar katholieke scholen, die de meerderheid van de christelijke scholen in Nederland vormen. Er zijn ook een aantal protestantse en andere op geloof gebaseerde scholen in bedrijf.