Bekijk VragenCategorie: filosofieis filosofie moeilijk?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
is filosofie moeilijk?
5 Antwoorden
WillemWillem answered 1 jaar ago
Filosofie kan moeilijk zijn omdat het grote vragen stelt over de aard van de werkelijkheid, kennis en moraal. Maar het is ook een dankbaar vakgebied omdat het ons kan helpen onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen.   Sommige mensen vinden filosofie moeilijk omdat het vereist dat je kritisch nadenkt en complexe ideeën op een heldere manier kunt verwoorden. Maar met oefening kan iedereen een goede filosoof worden.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Filosofie is moeilijk omdat het kritisch denken vereist, en niet alle mensen zijn daar goed in.   Filosofie vraagt ons ook onze overtuigingen en veronderstellingen te onderzoeken, en ook daar zijn niet alle mensen goed in of bereid toe. Om kritisch te kunnen denken en onze overtuigingen te kunnen onderzoeken, moeten we openstaan voor de mogelijkheid dat we het ergens wel eens bij het verkeerde eind zouden kunnen hebben. En niet iedereen voelt zich prettig bij dat idee.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Niet per se moeilijk, maar wel complex. Filosofie is de studie van algemene en fundamentele problemen betreffende zaken als bestaan, kennis, waarden, rede, verstand en taal. Zij tracht een omvattend begrip van deze vraagstukken te verschaffen door de implicaties ervan te onderzoeken in het licht van de beste beschikbare bewijzen en beredeneerde argumenten.   Filosofie kan een uitdaging zijn omdat het ons vraagt kritisch na te denken over enkele van onze meest fundamentele veronderstellingen over onszelf en de wereld waarin we leven. Maar het is ook lonend omdat het ons kan helpen dingen in een nieuw licht te zien en mogelijkheden kan bieden voor nieuwe manieren van denken over dingen.
GijsGijs answered 10 maanden ago
Filosofie is moeilijk omdat het zich bezighoudt met grote vragen waarop niet altijd eenvoudige antwoorden bestaan. Een vraag die filosofen zich bijvoorbeeld stellen is "Wat is de zin van het leven?" Deze vraag kan moeilijk te beantwoorden zijn omdat het niet duidelijk is wat er bedoeld wordt met de term "zin" Een andere moeilijkheid in de filosofie is dat verschillende filosofen het vaak oneens zijn over de antwoorden op deze grote vragen. Zo kan de ene filosoof denken dat de zin van het leven is om tijd door te brengen met familie en vrienden, terwijl een andere filosoof denkt dat de zin van het leven is om een verschil te maken in de wereld. Dit zijn slechts twee voorbeelden, maar er zijn nog veel meer filosofische vragen waarop geen definitieve antwoorden bestaan.
TijmenTijmen answered 10 maanden ago
Filosofie is op zich niet moeilijk, maar het kan wel een uitdaging zijn. Wat filosofie moeilijk maakt, is dat men, om het vak goed te kunnen uitoefenen, bekwaam moet zijn in verschillende andere disciplines, waaronder logica, wiskunde en zelfs wetenschap. Een van de doelen van de filosofie is het stellen van diepe vragen over de aard van de werkelijkheid, het bestaan, kennis en moraliteit. Om dit effectief te doen, moet men eerst een sterke basis hebben in de basis. En daarom kan filosofie voor sommige studenten zo moeilijk zijn. Een goed begrip van grammatica en retoriek is niet voldoende; je moet ook kritisch en logisch kunnen nadenken over complexe vraagstukken.