Bekijk VragenCategorie: schoollessenis maatschappijleer een examenvak op het vmbo?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is maatschappijleer een examenvak op het vmbo?
1 Antwoorden
CornaldCornald answered 2 jaar ago
Op dit moment is maatschappijleer geen examenvak op het vmbo. Het is echter mogelijk dat dit in de toekomst verandert als het onderwijssysteem zich verder ontwikkelt. Voorlopig kunnen leerlingen die belangstelling hebben voor maatschappijleer dit doen via andere kanalen, zoals keuzevakken of naschoolse programma's. Hoe het ook zij, het volstaat te zeggen dat sociale studies een vak is dat zowel binnen als buiten de school kan worden geleerd.