Bekijk VragenCategorie: schoolboekenis school library journal peer reviewed?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is school library journal peer reviewed?
6 Antwoorden
ArendArend answered 2 jaar ago
Dat hangt ervan af wat u onder "peer reviewed" verstaat. Over het algemeen zijn de meeste bibliotheektijdschriften niet peer-reviewed in de traditionele wetenschappelijke zin, waarbij artikelen voor een kritische beoordeling naar anonieme deskundigen op hetzelfde gebied worden gestuurd. Veel bibliotheektijdschriften hebben echter wel redactieraden die bestaan uit gerespecteerde deskundigen op het vakgebied, en de redacteuren vragen vaak om beoordelingen van deze commissieleden voordat zij besluiten een artikel te publiceren. Hoewel het dus niet zo streng is als een wetenschappelijk peer review proces, is het toch een vorm van kwaliteitscontrole.
DaafDaaf answered 2 jaar ago
Ja, het schoolbibliotheekblad is een peer-reviewed publicatie.
AikeAike answered 2 jaar ago
Niet elk tijdschrift is peer-reviewed, maar het schoolbibliotheekblad wel. Dat betekent dat de artikelen die erin worden gepubliceerd, zijn doorgelicht door andere deskundigen op het vakgebied om er zeker van te zijn dat het onderzoek en de informatie deugdelijk zijn.
HesselHessel answered 2 jaar ago
Nee. Schoolbibliotheekblad is geen peer-reviewed publicatie. De gepubliceerde inhoud wordt echter wel door redacteuren beoordeeld om de kwaliteit te waarborgen voordat deze wordt gepubliceerd.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Ja, schoolbibliotheekblad is peer reviewed. Het is een refereed journal dat artikelen publiceert over bibliotheek- en informatieonderwerpen die van belang zijn voor schoolbibliothecarissen.
ArendArend answered 2 jaar ago
Ja, peer review is een van de manieren waarop informatie die in een schoolbibliotheekblad wordt gepubliceerd, wordt gecontroleerd op juistheid en kwaliteit. Peer review is een cruciaal onderdeel van het publicatieproces en helpt ervoor te zorgen dat de in tijdschriften gepubliceerde informatie accuraat en van de hoogste kwaliteit is. Bij peer review worden artikelen beoordeeld door een panel van deskundigen op hetzelfde gebied als de auteur van het artikel. Dit panel bestaat doorgaans uit academici die niet verbonden zijn aan het tijdschrift waarin het artikel voor publicatie wordt overwogen.