Bekijk VragenCategorie: schoollessenmaatschappijleer, wat is dat?
Avatargast Staf asked 3 weken ago

maatschappijleer, wat is dat?

1 Antwoorden
ValentijnValentijn answered 3 weken ago

Sociale studies is de wetenschappelijke studie van menselijk sociaal gedrag en het verband met de natuurlijke wereld. Het onderzoekt de verschillende manieren waarop mensen met elkaar en hun omgeving omgaan, zowel in fysieke als in virtuele ruimten Er wordt gekeken hoe materiedeeltjes samenkomen om atomen en moleculen te vormen, hoe die atomen en moleculen op elkaar inwerken om cellen en weefsels te vormen, hoe die cellen en weefsels samenkomen om organen en systemen te vormen, hoe die organen en systemen samenkomen om organismen te vormen, hoe die organismen met elkaar in wisselwerking staan in populaties, hoe populaties met elkaar in wisselwerking staan in gemeenschappen, hoe gemeenschappen met elkaar in wisselwerking staan in ecosystemen, en tenslotte hoe ecosystemen met elkaar in wisselwerking staan in de biosfeer.