Bekijk VragenCategorie: schoolgebouwvan wie zijn de schoolgebouwen?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
van wie zijn de schoolgebouwen?
3 Antwoorden
PieterPieter answered 1 jaar ago
De schoolgebouwen zijn eigendom van het schooldistrict. Het schooldistrict is een openbaar lichaam en als zodanig zijn de gebouwen eigendom van de belastingbetalers.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Schoolgebouwen zijn meestal eigendom van de gemeente waar ze zich bevinden. In de Verenigde Staten staan schooldistricten vaak los van de gemeentelijke overheid, en het schooldistrict is meestal verantwoordelijk voor de gebouwen en andere infrastructuur in verband met onderwijs (waaronder bussen, schoolboeken, enz.). Er zijn echter gevallen waarin afzonderlijke scholen eigendom zijn van de gemeente of zelfs van de staat.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
De schoolgebouwen in de Verenigde Staten behoren toe aan de staat of de lokale overheid. De federale overheid speelt echter wel een rol bij het helpen bouwen en onderhouden van scholen via programma's als de Elementary and Secondary Education Act (ESEA) en het School Improvement Grants (SIG) programma.