Bekijk VragenCategorie: schoollessenwaar gaat biologie over?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
waar gaat biologie over?
2 Antwoorden
GijsGijs answered 2 maanden ago
Biologie is de studie van het leven. Het is de studie van hoe levende dingen werken, van de eenvoudigste bacterie tot de meest complexe plant of dier. Het omvat de studie van genetica, evolutie, ecologie en fysiologie.
HesselHessel answered 2 maanden ago
Biologie is de studie van levende wezens. Dat omvat alles, van de kleinste eencellige organismen tot de grootste dieren op aarde. Biologen proberen te begrijpen hoe levende dingen werken, hoe ze op elkaar inwerken en hoe ze evolueren. Er zijn veel verschillende deelgebieden in de biologie, waaronder ecologie, anatomie, fysiologie, gedrag, immunologie en genetica. En er zijn nog meer gespecialiseerde gebieden binnen die subgebieden. Maar in de kern gaat biologie over het bestuderen van leven.