Bekijk VragenCategorie: levensbeschouwingwaar is levensbeschouwing?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

waar is levensbeschouwing?

3 Antwoorden
HesselHessel answered 1 maand ago

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat ieders opvatting van “levensbeschouwing” waarschijnlijk anders is. Voor sommige mensen is het misschien gewoon een proces van nadenken over hun leven en wat ze tot nu toe bereikt hebben. Anderen geloven dat het gebeurt na de dood, wanneer onze ziel naar verluidt alles wat we in ons leven hebben gedaan opnieuw bekijkt. Sommige oosterse filosofieën stellen zelfs dat levensbeschouwingen regelmatig gedurende ons leven plaatsvinden, niet alleen aan het eind 
 
Dus, waar is de levensherziening? Dat hangt echt af van je perspectief. Als je het ziet als iets dat van binnenuit gebeurt, dan zou het op dit moment kunnen gebeuren, in je eigen hoofd. Als je gelooft dat het na de dood gebeurt, dan gebeurt het vermoedelijk in het hiernamaals.

StijnStijn answered 1 week ago

Levensherziening is een verschijnsel dat wordt gemeld door mensen die bijna-doodervaringen, uittredingen en andere veranderde bewustzijnstoestanden hebben gehad. Het wordt gewoonlijk beschreven als een terugblik op iemands leven die plaatsvindt in de tijd rond de dood. Sommige mensen melden dat ze hun leven voor hun ogen zien flitsen, terwijl anderen meer een overzicht of samenvatting van hun leven beschrijven. Sommigen zeggen dat het is alsof ze naar een film kijken, terwijl anderen melden dat ze toegang kregen tot kennis die ze tijdens hun leven niet hadden. Het doel van levensherziening is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt verband te houden met leren en groei.

StijnStijn answered 7 dagen ago

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat er geen bewijs is dat levensherziening bestaat. Sommige mensen geloven dat het gebeurt tijdens bijna-dood ervaringen, terwijl anderen geloven dat het gebeurt tijdens het stervensproces. Sommige mensen geloven zelfs dat het na de dood gebeurt. Maar zonder enig concreet bewijs voor het bestaan van levensherziening is het moeilijk om met zekerheid te zeggen waar het plaatsvindt. Er zijn veel theorieën, maar geen definitieve antwoorden.