Bekijk VragenCategorie: christelijke scholenwaar staat de rooms katholieke kerk voor?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

waar staat de rooms katholieke kerk voor?

2 Antwoorden
FrankyFranky answered 2 maanden ago

De Rooms-Katholieke Kerk is gebaseerd op de leer van Jezus Christus, zoals die in de Bijbel staat. Het katholicisme leert dat er maar één manier is om God te vinden en gered te worden van de zonde, en dat is door geloof in Jezus Christus. Katholieken geloven ook in de sacramenten (of plechtigheden) die door Jezus Christus zijn ingesteld en die geestelijke genezing en groei verschaffen. De Rooms-Katholieke Kerk leert ook dat zij de enige ware Kerk is, gesticht door Jezus Christus, en dat andere kerkgenootschappen elementen van waarheid kunnen hebben, maar uiteindelijk onvolmaakt zijn.

ArendArend answered 2 maanden ago

De Rooms-Katholieke Kerk staat voor een heleboel dingen, maar hier zijn een paar hoofdpunten:
 

  1. Het geloof in één God die de wereld schiep en alles wat daarin bestaat.
  2. 2. Het geloof in Jezus Christus als de Zoon van God, die aan het kruis stierf om de mensheid te redden van haar zonden.
  3. 3. Het geloof dat mensen door geloof en doopsel gered kunnen worden van zonde en na hun dood naar de hemel kunnen gaan.
  4. 4. Een toewijding aan dienstbaarheid en het helpen van mensen in nood, vooral de armen en gemarginaliseerden.
  5. 5. De viering van de mis elke zondag en op religieuze feestdagen.