Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswaarom cito toets afschaffen mogelijk is?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
waarom cito toets afschaffen mogelijk is?
3 Antwoorden
BrentBrent answered 1 jaar ago
Ik denk dat het belangrijk is om eerst te kijken waarom de Kloksnelheidstest (CST) in de eerste plaats is ingevoerd. De CST is ontworpen om te beoordelen of een student klaar is voor de universiteit door zijn academische prestaties onder druk te meten. Het is in wezen een test waarbij veel op het spel staat en die een grote invloed kan hebben op de toekomst van een student    Dit gezegd zijnde, geloof ik dat er verschillende redenen zijn waarom afschaffing van de CST mogelijk is. Ten eerste heeft onderzoek aangetoond dat de CST geen doeltreffende voorspeller is van succes op de universiteit. In feite doen veel studenten die slecht presteren op de CST het op de universiteit zeer goed. Ten tweede veroorzaakt de CST onnodige stress en angst bij studenten, wat kan leiden tot negatieve gezondheidsresultaten.
AikeAike answered 1 jaar ago
Er zijn een paar redenen waarom afschaffing van de cito-toets mogelijk is. Ten eerste is de cito-toets niet bij wet verplicht en is het aan elk schooldistrict om te beslissen of ze de toets al dan niet afnemen. Ten tweede zijn er steeds meer ouders en opvoeders die het nut van de cito-toets in twijfel trekken en oproepen tot afschaffing ervan. En ten slotte is er een groeiende beweging in de richting van meer gepersonaliseerde vormen van toetsing die de individuele sterke en zwakke punten van leerlingen beter zouden kunnen beoordelen.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Er zijn een paar redenen waarom het uitroeien van de gevreesde cito-toets mogelijk zou kunnen zijn. Ten eerste wordt de toets steeds meer gebruikt als een voorspeller van succes in instellingen voor hoger onderwijs, in plaats van als een objectieve maatstaf voor de prestaties. Met andere woorden, de waarde van de toets als poortwachter neemt af. Ten tweede groeit het besef dat de cito-toets vaak in het voordeel is van kinderen uit meer bevoorrechte milieus. Ten slotte komen gestandaardiseerde tests in het algemeen steeds meer onder de loep te liggen omdat ze ongelijkheid in de hand werken en ten onrechte diegenen belonen die zich dure testcursussen kunnen veroorloven    Dus hoewel afschaffing voorlopig nog wishful thinking is, is de afschaffing van de cito-toets niet helemaal uit de lucht gegrepen.