Bekijk VragenCategorie: schoolexamensWaarom geen eindexamen mogelijk is?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

Mijn kind zit in de examen klas, maar zij mag niet deelnemen aan de eindexamens. Kan iemand mij hierbij helpen?

Waarom geen eindexamen mogelijk is?

4 Antwoorden
TeunTeun answered 1 maand ago

Aangezien een eindexamen waarschijnlijk cumulatief zou zijn en uit alle stof van de cursus zou putten, zou het erg moeilijk zijn om een eerlijk en rechtvaardig examen te maken. Dit geldt vooral voor vakken als geschiedenis of literatuur, waar studenten sterk uiteenlopende meningen kunnen hebben over wat er in het examen aan bod moet komen. Bovendien zou een eindexamen veel druk leggen op studenten die misschien al moeite hebben met de lesstof, zonder dat ze de kans krijgen om die achterstand in te halen voor het einde van het semester. Tot slot kunnen eindexamens erg stressvol zijn voor zowel studenten als docenten, en vaak leiden tot het op het laatste moment doorspitten van de stof, wat niet bevorderlijk is voor het leren.

BramBram answered 1 maand ago

Een van de voordelen van een eindexamen is dat het een manier is om te meten hoeveel leerlingen hebben geleerd in de loop van een semester of schooljaar. Er zijn echter verschillende problemen met eindexamens:
 

  1. Ze zijn niet altijd een nauwkeurige maatstaf van wat studenten hebben geleerd.
  2. 2) Ze kunnen oneerlijk zijn omdat sommige studenten meer hebben gestudeerd dan anderen.
  3. 3) Ze kunnen stressvol zijn voor studenten.
  4. 4) Ze kunnen duur zijn voor scholen om uit te voeren.
  5. 5) Ze zijn niet altijd haalbaar omdat ze grote klaslokalen vereisen of locaties die niet beschikbaar zijn.
BrentBrent answered 1 maand ago

Er is geen eindexamen mogelijk omdat de opmaak van een examen altijd verandert. De vorm van een examen verandert altijd, of het nu gaat om de invoering van nieuwe vraagtypes of wijzigingen in de algemene structuur. Dit betekent dat er nooit een definitief “eindexamen” kan zijn. Zelfs als een student alle stof van een bepaalde cursus uit het hoofd zou leren, zou hij toch in staat moeten zijn om zich aan te passen en zijn aanpak te veranderen als het tijd is voor het examen 
 
Bovendien worden er altijd nieuwe ontdekkingen gedaan. Op elk gebied, maar vooral in de wetenschap, worden er altijd nieuwe ontdekkingen gedaan die eerder geleerde stof achterhaald kunnen maken.

StijnStijn answered 1 maand ago

Het is niet mogelijk een eindexamen te geven omdat het oneerlijk zou zijn tegenover leerlingen die om religieuze of andere redenen school moesten missen.
 
Het is ook niet mogelijk een eindexamen te geven omdat het te moeilijk zou zijn een examen te maken dat voor alle leerlingen eerlijk zou zijn. Elke leerling heeft verschillende sterke en zwakke punten, dus het zou onmogelijk zijn om een toets te maken die de kennis van iedereen nauwkeurig zou meten.