Bekijk VragenCategorie: huiswerkwaarom is huiswerk belangrijk?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
waarom is huiswerk belangrijk?
3 Antwoorden
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Er zijn veel redenen waarom huiswerk belangrijk is. Ten eerste geeft huiswerk leerlingen de kans om de stof die in de klas is behandeld nog eens door te nemen. Dit is vooral nuttig voor leerlingen die een dag hebben gemist of die moeite hebben zich te herinneren wat er is behandeld. Door de stof thuis nog eens door te nemen, hebben leerlingen meer tijd om de informatie te verwerken en beter te begrijpen. Ten tweede helpt huiswerk bij het aanleren van vaardigheden op het gebied van verantwoordelijkheid en tijdbeheer. Als leerlingen leren hun tijd verstandig te besteden en efficiënt te werken, zijn ze beter voorbereid op de universiteit en op de arbeidsmarkt.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Huiswerk is belangrijk omdat het kinderen helpt bij het leren en oefenen van de vaardigheden die ze op school leren. Het helpt leerlingen ook goede studiegewoonten te ontwikkelen en verantwoordelijker te worden.
ZefZef answered 11 maanden ago
Huiswerk is belangrijk omdat het de leerlingen helpt bij het leren en oefenen van de lesstof. Het kan hen ook helpen goede studiegewoonten te ontwikkelen, wat van pas komt als ze lessen gaan volgen met meer huiswerkopdrachten. Daarnaast kan huiswerk maken leerlingen helpen hun tijd in te delen en hun schoolwerk bij te houden. Ten slotte kan het maken van huiswerkopdrachten leerlingen helpen hun cijfers te verbeteren.