Bekijk VragenCategorie: onderwijswaarom is vmbo geen startkwalificatie?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

waarom is vmbo geen startkwalificatie?

4 Antwoorden
DaafDaaf answered 2 maanden ago

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat de beslissing om een leerling wel of niet toe te laten tot een vmbo-opleiding vaak van veel factoren afhangt, zoals het aantal sollicitanten, de specifieke kwalificaties en vaardigheden die de vmbo-opleiding zoekt, enzovoort.
 
Dat gezegd hebbende, volgen hier drie mogelijke redenen waarom een leerling mogelijk niet wordt toegelaten tot een vmbo-opleiding:

  1. De academische prestaties van de leerling voldoen niet aan de minimumeisen.
  2. 2) De leerling mist de functionele basisvaardigheden die nodig zijn voor succes in een vmbo-programma (bijv. lees- en schrijfvaardigheid).
DimitriDimitri answered 1 maand ago

De Nederlandse overheid heeft het beroepsonderwijs (vmbo) bestempeld als een “startkwalificatie” voor leerlingen van 12-16 jaar. Dit betekent echter niet dat het vmbo de beste of enige optie is voor alle leerlingen. Sterker nog, veel deskundigen zijn van mening dat het vmbo helemaal niet als startkwalificatie moet worden gezien 
 
Er zijn verschillende redenen waarom het vmbo niet voor alle leerlingen een goed startpunt is. Ten eerste ligt de nadruk van het vmbo op het voorbereiden van leerlingen op specifieke loopbanen, in plaats van hen een goed afgeronde opleiding te geven.

LaurensLaurens answered 1 maand ago

Er zijn een paar redenen waarom het VMBO geen startkwalificatie is. Een van de redenen is dat het VMBO te weinig wiskunde en natuurwetenschappen aanbiedt, terwijl dat belangrijke vakken zijn voor veel universitaire hoofdvakken. Een andere reden is dat leerlingen die het VMBO afronden, moeite kunnen hebben zich aan te passen aan de academische strengheid van universitair onderwijs. Ten slotte geven veel werkgevers de voorkeur aan werknemers met een universitair diploma.

GerbenGerben answered 1 maand ago

Er zijn een paar redenen waarom het Vmbo geen startkwalificatie is. De eerste reden is dat het vmbo-diploma niet voldoende algemeen vormend onderwijs biedt. Iemand met een vmbo-diploma is doorgaans alleen gekwalificeerd voor een studie in specifieke beroepsrichtingen, zoals techniek of medische technologie. De tweede reden is dat het vmbo-diploma niet door alle universiteiten en werkgevers wordt erkend. En ten slotte vinden veel werkgevers dat iemand met een vmbo-diploma niet voldoende is opgeleid om in een startersfunctie te werken.