Bekijk VragenCategorie: lerarenwaarom praktijkonderwijs wel open is?
Avatargast Staf asked 8 maanden ago
waarom praktijkonderwijs wel open is?
1 Antwoorden
LaurensLaurens answered 8 maanden ago
Het wordt geopend omdat het mensen de vaardigheden en kennis bijbrengt die ze nodig hebben om aan het werk te gaan. Een praktische opleiding geeft studenten de kans om praktijkervaring op te doen in hun gekozen vakgebied, wat hen meer gewenste werknemers kan maken wanneer ze afstuderen. Bovendien nemen veel werkgevers liever afgestudeerden aan die een praktische opleiding hebben gevolgd dan degenen die alleen een theoretische opleiding hebben gevolgd.