Bekijk VragenCategorie: onderwijswaarom voortgezet speciaal onderwijs van belang is?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
waarom voortgezet speciaal onderwijs van belang is?
5 Antwoorden
StijnStijn answered 1 jaar ago
    Een van de belangrijkste taken van het speciaal onderwijs is ervoor te zorgen dat leerlingen met een handicap toegang hebben tot het algemene onderwijsprogramma. Dit helpt het speelveld gelijk te maken en zorgt ervoor dat deze leerlingen dezelfde kansen hebben als hun medeleerlingen om hun volledige potentieel te bereiken.   Daarnaast kan het speciaal onderwijs helpen om leerlingen met een handicap de steun te geven die zij nodig hebben om succesvol te zijn op school. Leraren in het speciaal onderwijs kunnen bijvoorbeeld met leerlingen werken aan specifieke aanpassingen of veranderingen die nodig zijn om succesvol te zijn in een bepaald vak of cursus. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aangepaste huiswerkopdrachten of langere testtijden.   Speciaal onderwijs kan ook helpen studenten voor te bereiden op het leven na de middelbare school.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Het is van belang omdat leerlingen met een handicap die gespecialiseerde instructie en verwante diensten ontvangen in een secundaire setting (klas 7-12) meer kans hebben om de middelbare school af te ronden, klaar voor postsecundair onderwijs en werk, dan leerlingen zonder handicap die deze diensten niet ontvangen. Uit een recente studie van het National Center for Special Education Research bleek dat jongvolwassenen met een handicap die secundair speciaal onderwijs kregen gemiddeld twee keer zoveel kans hadden op werk en twee keer zoveel kans hadden om naar de universiteit te gaan of een diploma te halen, vergeleken met degenen die deze diensten niet kregen. Bovendien hadden zij meer kans om zelfstandig te wonen en deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.
WillemWillem answered 1 jaar ago
Er zijn een aantal redenen waarom voortgezet speciaal onderwijs belangrijk is. Eerst en vooral verschaft het leerlingen de nodige vaardigheden en kennis om in de toekomst succesvol te zijn. De lessen in het speciaal onderwijs zijn er vaak op gericht leerlingen te leren hoe ze zelfstandig kunnen functioneren, wat een belangrijke vaardigheid is voor succes op de universiteit en in het beroepsleven. Bovendien zijn studenten die speciaal onderwijs krijgen vaak beter voorbereid op de overgang naar volwassenheid dan hun leeftijdsgenoten die geen onderwijs krijgen. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat het voortgezet speciaal onderwijs leerlingen essentiële levensvaardigheden bijbrengt, zoals zelfverdediging en tijdbeheer. Ten slotte kan het voortgezet speciaal onderwijs het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van leerlingen vergroten.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Het is belangrijk omdat leerlingen die speciaal onderwijs krijgen, meer kans hebben om hun middelbare schooldiploma te halen, werk hebben en minder in aanraking komen met het strafrechtelijk systeem. Studenten die speciaal onderwijs krijgen, hebben meer kans om hun schooldiploma te halen dan hun leeftijdsgenoten zonder handicap. In 2014 haalde 81% van de studenten met een handicap die speciaal onderwijs kregen, de middelbare school, vergeleken met 68% van de studenten zonder handicap. De arbeidsparticipatie van mensen met een handicap is lager dan die van mensen zonder handicap. Wanneer mensen met een handicap echter toegang hebben tot de juiste ondersteunende diensten en aanpassingen op de werkplek, stijgt hun arbeidsparticipatie drastisch. Uit een onderzoek onder jonge volwassenen met een verstandelijke beperking bleek bijvoorbeeld dat 83% werk had na deelname aan een programma voor begeleid werken.
WillemWillem answered 1 jaar ago
Voortgezet speciaal onderwijs is belangrijk omdat het op maat gesneden instructie en ondersteuning biedt aan leerlingen met geïndividualiseerde behoeften. Deze diensten kunnen leerlingen met een handicap helpen om hun potentieel op academisch, sociaal en emotioneel vlak ten volle te benutten. Bovendien kan het voortgezet speciaal onderwijs leerlingen helpen zich voor te bereiden op het leven na de middelbare school, of dat nu voortzetting van hun opleiding betekent of toetreding tot de arbeidsmarkt.