Bekijk VragenCategorie: onderwijswaarom voortgezet speciaal onderwijs van belang is?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

waarom voortgezet speciaal onderwijs van belang is?

1 Antwoorden
StijnStijn answered 1 maand ago

 
 
Een van de belangrijkste taken van het speciaal onderwijs is ervoor te zorgen dat leerlingen met een handicap toegang hebben tot het algemene onderwijsprogramma. Dit helpt het speelveld gelijk te maken en zorgt ervoor dat deze leerlingen dezelfde kansen hebben als hun medeleerlingen om hun volledige potentieel te bereiken.
 
Daarnaast kan het speciaal onderwijs helpen om leerlingen met een handicap de steun te geven die zij nodig hebben om succesvol te zijn op school. Leraren in het speciaal onderwijs kunnen bijvoorbeeld met leerlingen werken aan specifieke aanpassingen of veranderingen die nodig zijn om succesvol te zijn in een bepaald vak of cursus. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aangepaste huiswerkopdrachten of langere testtijden.
 
Speciaal onderwijs kan ook helpen studenten voor te bereiden op het leven na de middelbare school.