Bekijk VragenCategorie: schoollessenwaarom zijn er algemene voorwaarden?
Avatargast Staf asked 7 maanden ago
waarom zijn er algemene voorwaarden?
3 Antwoorden
GerbenGerben answered 7 maanden ago
Er zijn algemene voorwaarden omdat er zaken worden gedaan tussen entiteiten die verschillende belangen hebben. Elke partij wil er zeker van zijn dat zij op de een of andere manier wordt beschermd, en dit gebeurt meestal door middel van contracten. Dankzij een contract weet elke partij wat er van haar verwacht wordt, wat zij van de andere partij kan verwachten, en wat er gebeurt als een van beide partijen haar verplichtingen niet nakomt. Algemene voorwaarden zijn gunstig voor zowel bedrijven als consumenten. Voor bedrijven bieden ze een standaardpakket van regels die moeten worden gevolgd om zaken te doen met dat bedrijf. Dit helpt ervoor te zorgen dat alle bedrijven gelijk en eerlijk worden behandeld. Het helpt ook misverstanden of geschillen te voorkomen.
LuukLuuk answered 7 maanden ago
Omdat er veel dingen zijn die een bedrijf wil doen, maar niet noodzakelijk van tevoren kan weten wat specifieke klanten zullen willen dat zij doen. Stelt u zich bijvoorbeeld een restaurant voor dat zijn klanten een grote verscheidenheid aan spijzen wil kunnen aanbieden. Het zou onmogelijk zijn voor het restaurant om met elke klant afzonderlijk te onderhandelen over een overeenkomst die elke mogelijke culinaire keuze omvat. Het restaurant heeft dus een reeks algemene voorwaarden nodig die het in staat stellen de klant een ruime keuze aan te bieden, terwijl ook de belangen van het restaurant worden beschermd. Zo kan een bedrijf ook zijn prijzen of openingstijden willen kunnen wijzigen zonder de toestemming van elke klant te hoeven vragen.
FeddeFedde answered 7 maanden ago
Er zijn een paar redenen waarom bedrijven algemene voorwaarden (AV) hebben. Ten eerste helpen AV het bedrijf te beschermen tegen aansprakelijkheid. Als er iets misgaat en iemand het bedrijf voor de rechter daagt, kunnen de AV het bedrijf beschermen tegen (een deel van) de schade. Een andere reden om algemene voorwaarden te hebben is om de verwachtingen van beide partijen duidelijk te maken - wat het bedrijf zal doen, en wat de klant moet doen. Dit kan misverstanden in de toekomst helpen voorkomen. Ten slotte kunnen AV ook worden gebruikt om bepaalde regels vast te leggen waaraan klanten zich moeten houden - bijvoorbeeld regels voor retourzendingen of annuleringen.