Bekijk VragenCategorie: groepwanneer cito toets groep 8 aan de beurt is?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer cito toets groep 8 aan de beurt is?
6 Antwoorden
WillemWillem answered 1 jaar ago
Cito toets groep 8 is gepland op woensdag 25 januari.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Cito toets groep 8 is gepland op donderdag 11 januari.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Het Cito Groep 8 examen is gepland op 3 november 2018.
CornaldCornald answered 1 jaar ago
De Cito-toets groep 8 staat gepland voor donderdag 7 december.
BrentBrent answered 1 jaar ago
De Cito-toets groep 8 staat gepland voor 6 maart 2019.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
De Cito-toets groep 8 is gepland op woensdag 14 november.