Bekijk VragenCategorie: schoollessenwanneer dien je hoofdletter te gebruiken bij schoolvakken?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
Wanneer dien je hoofdletter te gebruiken bij schoolvakken?
5 Antwoorden
JorisJoris answered 2 jaar ago
    Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat verschillende scholen en leraren verschillende regels kunnen hanteren. In het algemeen moet je echter hoofdletters gebruiken als je de naam van een specifieke cursus of vak schrijft, bijvoorbeeld Engels, Geschiedenis, Biologie, Scheikunde. U zou ook hoofdletters gebruiken wanneer u de naam schrijft van een specifieke module of eenheid binnen een cursus, b.v. Britse geschiedenis in het leerplan van het derde jaar van de zesde klas. Als je het over een vak in het algemeen hebt, gebruik je kleine letters, bv. I'm interested in history betekent dat je het hebt over de academische discipline van geschiedenis in het algemeen en niet over een specifieke cursus of module die geschiedenis heet en die je toevallig studeert.
CornaldCornald answered 2 jaar ago
Het hoofdlettergebruik van schoolvakken kan een omstreden kwestie zijn. Sommigen vinden dat alleen eigennamen met een hoofdletter moeten worden geschreven, terwijl anderen vinden dat alle woorden in een titel met een hoofdletter moeten worden geschreven. Er is geen definitief antwoord, maar hier volgen enkele algemene richtlijnen Als het onderwerp een eigennaam is, een bijvoeglijk naamwoord, of een nummering (zoals Engels, Maatschappijleer, Algebra II), dan moet het met hoofdletters geschreven worden. Als het onderwerp een creatief of oorspronkelijk werk is (zoals Mevr. Ramsay's cursus kunstgeschiedenis), dan moet het ook met hoofdletters geschreven worden. Echter, als de les slechts een afgeleide is van een meer algemeen onderwerp (zoals een AP US History cursus), dan kan het met een kleine letter.
FeddeFedde answered 2 jaar ago
Het antwoord op deze vraag hangt af van welke stijlgids je volgt. In het algemeen moet je echter hoofdletters gebruiken wanneer je naar de naam van een specifieke cursus verwijst (bijvoorbeeld Engels 101) en wanneer je afkortingen gebruikt voor academische graden (bijvoorbeeld B.A., M.A.). Als je over onderwerpen in het algemeen schrijft, kun je al dan niet hoofdletters gebruiken, afhankelijk van je voorkeur; wees gewoon consequent in je hele stuk.
PieterPieter answered 2 jaar ago
Er is geen precieze regel voor het gebruik van hoofdletters in schoolvakken, maar er zijn wel enkele algemene richtlijnen die kunnen helpen. In het algemeen moet je de namen van specifieke cursussen, afdelingen en programma's (bijv. Engels 101, wiskunde 200) met een hoofdletter schrijven, evenals de namen van officiële documenten en publicaties (bijv. de syllabus voor Engels 101). Wanneer je verwijst naar een vak in het algemeen, kun je kleine letters gebruiken (bijv. Ik volg wiskunde dit semester) Als je niet zeker weet of je een bepaald woord of een bepaalde zin met betrekking tot een schoolvak al dan niet met een hoofdletter moet schrijven, is het altijd beter om het zekere voor het onzekere te nemen en voor de hoofdletter te kiezen.
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
De meeste schoolvakken worden in kleine letters geschreven, maar er zijn uitzonderingen: voor de namen van talen, vakken en studierichtingen moet je hoofdletters gebruiken. Bijvoorbeeld: Ik volg Frans dit semester. Ik volg antropologie als bijvak. Mijn favoriete vak is Geschiedenis van de westerse kunst I. Het is ook algemeen aanvaard om de beginletters te gebruiken bij het afkorten van academische graden. Bijvoorbeeld: Ik heb een B.A. in Engels van UCLA. We hebben een nieuwe wiskundeleraar aangenomen met een Ph.D. van Stanford University.