Bekijk VragenCategorie: groepwanneer geeft havo advies?
Avatargast Staf asked 8 maanden ago
wanneer geeft havo advies?
2 Antwoorden
LaurensLaurens answered 8 maanden ago
Het HAVO geeft advies als een regering of andere instantie daarom vraagt. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf het centrum in 1963 de opdracht om deskundig advies te geven over het onderwijsstelsel. Het centrum verstrekt ook op onderzoek gebaseerde informatie over onderwijsbeleid aan regeringen, parlementariërs, schoolbesturen en andere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs.
MaartenMaarten answered 8 maanden ago
HAVO-ers mogen tijdens hun laatste stagejaar op de universiteit advies geven. Zij mogen echter geen medisch advies geven.