Bekijk VragenCategorie: zorgwanneer geldt pensioen zorg en welzijn?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
wanneer geldt pensioen zorg en welzijn?
6 Antwoorden
ArnoArno answered 2 maanden ago
Over het algemeen gelden pensioenzorg en bijstand voor mensen die niet meer kunnen werken vanwege ouderdom of een handicap. Om in aanmerking te komen voor pensioenzorg en bijstand moet u een Brits staatsburger zijn of ten minste vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk hebben gewoond. U moet ook voldoen aan bepaalde inkomens- en vermogenseisen. Zie voor meer informatie de volgende link: https://www.gov.
WillemWillem answered 2 maanden ago
Pensioenzorg en welzijn verwijst in het algemeen naar uitkeringen die beschikbaar zijn voor mensen die met pensioen zijn gegaan en aan bepaalde criteria voldoen. Het kan gaan om een pensioen, huursubsidie, vermindering van de gemeentebelasting en andere uitkeringen. Om in aanmerking te komen voor pensioenzorg en bijstand moet u gewoonlijk 65 jaar of ouder zijn, hoewel sommige uitkeringen ook beschikbaar zijn voor mensen van 60 jaar of ouder. U moet ook in het Verenigd Koninkrijk (of een ander land van de Europese Economische Ruimte) wonen en premies voor de volksverzekeringen hebben betaald. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over de specifieke uitkeringen die in uw regio beschikbaar zijn.
WillemWillem answered 2 maanden ago
Uitkeringen en pensioenzorg zijn meestal van toepassing als iemand niet meer kan werken door ouderdom of ziekte. Pensioenzorg gaat meestal in als iemand een bepaalde leeftijd bereikt, bijvoorbeeld 65 jaar, en bijstand kan beschikbaar zijn voor mensen die niet aan de voorwaarden voor pensioenzorg voldoen.
PieterPieter answered 2 maanden ago
In de Verenigde Staten geldt het systeem van Pension Care and Welfare wanneer iemand een bepaald aantal jaren heeft gewerkt en betaald aan het socialezekerheidsstelsel. In het algemeen moet men 10 jaar (40 kwartalen) gewerkt hebben om in aanmerking te komen voor een uitkering. Om in aanmerking te komen voor pensioenzorg moet je aan twee voorwaarden voldoen: ten eerste moet je de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt; ten tweede moet je niet in staat zijn om door middel van werk in je levensonderhoud te voorzien. Het bedrag dat u uit pensioenzorg ontvangt is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. U kunt ook recht hebben op andere uitkeringen, zoals voedselbonnen, ziektekostenverzekering en hulp bij huisvesting.
ErnestErnest answered 1 maand ago
Pensioenzorg en welzijn gelden meestal alleen voor mensen die oud of gehandicapt zijn of kinderen hebben. In de Verenigde Staten vereisen de meeste welzijnsprogramma's bijvoorbeeld dat de aanvrager zwanger is of een kind onder de 18 jaar heeft. Er zijn echter enkele uitzonderingen; in sommige staten zoals Californië en New York kunnen gezinnen bijvoorbeeld ook zonder kinderen bijstand krijgen. Pensioenzorg en bijstand is ook beschikbaar voor mensen die geen burger zijn van het land waar zij wonen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er bijvoorbeeld een aantal verschillende pensioenregelingen die beschikbaar zijn voor zowel Britse burgers als niet-Britse burgers. Daarnaast bieden veel landen sociale uitkeringen aan hun inwoners die geen burger zijn.
WillemWillem answered 1 maand ago
In het algemeen gelden pensioenzorg en welzijn voor mensen die een bepaalde tijd hebben gewerkt en/of een bepaald bedrag hebben bijgedragen aan hun pensioenregeling. De bijzonderheden over wanneer pensioen en bijstand van toepassing zijn, kunnen per rechtsgebied verschillen, maar in het algemeen zijn de vereisten bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen tijdens hun pensioenjaren enige mate van financiële bijstand ontvangen. Pensioenzorg en welzijn zijn belangrijke sociale programma's die ervoor zorgen dat alle burgers waardig met pensioen kunnen gaan.