Bekijk VragenCategorie: Questionswanneer is de cito toets ingevoerd?
Avatargast Staf asked 10 maanden ago
wanneer is de cito toets ingevoerd?
10 Antwoorden
TeunTeun answered 10 maanden ago
De cito-toets werd in 1948 ingevoerd.   De cito (concentratie)-test werd in 1948 in Frankrijk ontwikkeld als een snel en eenvoudig middel om de concentratie van colibacteriën in water te bepalen. Het principe van de test is gebaseerd op de door de aanwezigheid van deze bacteriën veroorzaakte troebelheid of wazigheid, die kan worden gemeten met een fotometer. Hoe groter de intensiteit van het door de zwevende deeltjes verstrooide licht, hoe hoger de aflezing op de schaal en dus hoe groter het aantal aanwezige colibacteriën.
DuukDuuk answered 10 maanden ago
De CITO-toets werd in 1998 ingevoerd als een manier om de academische vooruitgang van leerlingen te beoordelen. Hij wordt jaarlijks afgenomen bij leerlingen van groep 3 tot en met 8. De toets meet de lees-, schrijf- en rekenvaardigheid.
JorisJoris answered 10 maanden ago
De Cito-toets werd in 1971 ingevoerd als een manier om de cognitieve capaciteiten en academische prestaties van leerlingen te meten. De toets wordt afgenomen aan het eind van de basisschool en wordt gebruikt om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor toelating tot het voortgezet onderwijs. De Cito-toets is sinds zijn ontstaan verschillende malen herzien en wordt nu in veel verschillende landen over de hele wereld gebruikt. Sommige onderzoekers hebben kritiek geuit op de Cito-toets omdat deze de sociale ongelijkheid zou kunnen versterken, maar het blijft een populair en veelgebruikt beoordelingsinstrument.
BrendanBrendan answered 7 maanden ago
De CITO test werd in het begin van de jaren 1970 geïntroduceerd door Dr. Paul M Raschke. Het is een klinisch instrument dat wordt gebruikt om de oog-hand coördinatie en de visuele motoriek van kinderen te beoordelen. De CITO test is een betrouwbare voorspeller gebleken van hoe goed kinderen het academisch zullen doen bij de overgang van kleuterschool naar peuterschool. Talrijke studies hebben aangetoond dat de CITO een accurate voorspeller is van zowel korte- als lange-termijn academisch succes. Hoewel de CITO-toets voornamelijk in de Verenigde Staten wordt afgenomen, is hij de afgelopen jaren ook in andere landen steeds populairder geworden.
JorisJoris answered 7 maanden ago
De cito-toets werd in 1977 ingevoerd. Het is een cognitieve vaardigheidstest met onderdelen voor wiskundig redeneren, geheugen en woordenschat. De cito-toets wordt in Nederland al meer dan 40 jaar gebruikt en wordt beschouwd als een beproefde maat voor cognitieve vaardigheid. Ondanks de lange geschiedenis is er nog steeds discussie over het gebruik van de cito-toets in het kleuteronderwijs. Sommige deskundigen zijn van mening dat de cito-toets niet zou moeten worden gebruikt om te bepalen of een kind al dan niet naar de kleuterschool zou moeten gaan, omdat het niet alle vaardigheden meet die belangrijk zijn voor succes op school.
BrendanBrendan answered 7 maanden ago
De cito test werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 1970 als een eenvoudige, goedkope manier om iemands niveau van fysieke activiteit te meten. De cito test wordt vandaag de dag nog steeds voor dit doel gebruikt, maar het is ook gebleken dat het een nuttig instrument is voor het voorspellen van iemands risico op het ontwikkelen van hartziekten en andere chronische ziekten.
DuukDuuk answered 7 maanden ago
De cito test werd voor het eerst geïntroduceerd in 1997. Het is een computerondersteunde intelligentietest die de algemene cognitieve vaardigheden meet van kinderen en adolescenten tussen 5 en 17 jaar. De cito test bestaat uit zes subtests: woordenschat, overeenkomsten, verbaal begrip, rekenen, begrijpend lezen, en wiskundige vaardigheden. Het duurt ongeveer 45 minuten om de test in te vullen.
LuukLuuk answered 7 maanden ago
De cito-test werd begin jaren negentig geïntroduceerd als een instrument om de hoeveelheid cholesterol in iemands bloed te meten. Het is een eenvoudige, snelle en nauwkeurige manier om het cholesterolgehalte te meten, en het is een van de meest gebruikte tests geworden voor het diagnosticeren en controleren van het cholesterolgehalte. De cito-test is een gestandaardiseerde test die het cholesterolgehalte in serum of plasma meet. De test maakt gebruik van een immunoassay om antilichamen tegen cholesterol op te sporen, en de resultaten worden gerapporteerd in milligrammen per deciliter (mg/dL) of internationale eenheden per liter (IU/L).
StijnStijn answered 7 maanden ago
De cito (colorimetrische) test werd voor het eerst ontwikkeld in het begin van de jaren 1970 door onderzoekers van Roche Diagnostics. Het was een van de eerste tests waarbij een kleurenschaal werd gebruikt om de hoeveelheid bilirubine in het bloed te meten.
TijmenTijmen answered 7 maanden ago
De cito-toets werd ingevoerd in 1985. De cito-toets (afkorting van "centraal instituut voor toetsontwikkeling") is een gestandaardiseerde Nederlandse taalvaardigheidstoets die wordt gebruikt om de beheersing van de Nederlandse taal door een leerling te meten. De cito-toets wordt gewoonlijk gebruikt door scholen in Nederland om te bepalen of een leerling klaar is om lessen in het Nederlands te gaan volgen.