Bekijk VragenCategorie: schoollessenwanneer is een geschiedenis bron betrouwbaar?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

wanneer is een geschiedenis bron betrouwbaar?

2 Antwoorden
ZefZef answered 1 maand ago

Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, want de betrouwbaarheid van een geschiedenisbron hangt af van een aantal factoren. In het algemeen kunnen we echter zeggen dat een geschiedkundige bron betrouwbaar is als hij gebaseerd is op ooggetuigenverslagen, als hij ondersteund wordt door bewijsstukken, of als hij bevestigd is door andere bronnen. Natuurlijk kunnen zelfs ooggetuigen soms onbetrouwbaar zijn, en kan schriftelijk bewijs vervalst of verkeerd geïnterpreteerd zijn. Maar in het algemeen zijn dit de factoren waar historici naar kijken bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van een bron.

HesselHessel answered 4 weken ago

Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag – het hangt af van een verscheidenheid aan factoren, waaronder de leeftijd en betrouwbaarheid van de bron, de herkomst (d.w.z. waar het vandaan komt), en hoe goed het bewaard is gebleven. In het algemeen echter geven historici de voorkeur aan bronnen die dichter bij de bestudeerde gebeurtenis staan (zodat de kans kleiner is dat ze vertekend of onnauwkeurig zijn), en aan bronnen die afkomstig zijn van meerdere onafhankelijke bronnen (om de nauwkeurigheid te waarborgen).