Bekijk VragenCategorie: groepwanneer is groep 1 leerling aan de beurt?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer is groep 1 leerling aan de beurt?
7 Antwoorden
ZefZef answered 1 jaar ago
De leerlingen van groep 1 zijn meestal aan het begin van de les aan de beurt.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat het kan afhangen van de specifieke situatie of context. Over het algemeen zijn leerlingen uit groep 1 echter degenen die het eerst aan de beurt zijn of die door de leerkracht zijn opgeroepen.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
De leerlingen van groep 1 zijn binnenkort aan de beurt. Een precieze datum hebben we nog niet, maar dat zal in de komende weken zijn.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
De leerlingen van groep 1 zijn aan de beurt als ze er klaar voor zijn. Er is geen vast antwoord voor wanneer dat is - het kan zijn wanneer ze het gevoel hebben dat ze de stof onder de knie hebben, of wanneer de leerkracht zegt dat ze klaar zijn om verder te gaan. Elke leerling leert in zijn eigen tempo, dus het hangt echt van het individu af.
BrentBrent answered 10 maanden ago
De leerlingen van groep 1 zijn aan de beurt als ze hun werk af hebben en klaar zijn om het aan de klas te presenteren.
EvertEvert answered 10 maanden ago
Groep 1 is altijd eerst.
PieterPieter answered 10 maanden ago
Dat hangt van het spel af. Bij sommige spellen zijn de leerlingen van groep 1 altijd als eerste aan de beurt. In andere spellen mogen leerlingen van groep 1 als eerste of als laatste aan de beurt komen, afhankelijk van de worp van een dobbelsteen of een ander willekeurig toestel. Weer andere spellen hebben geen vaste volgorde en laten elke speler aan de beurt wanneer hij of zij dat wil.