Bekijk VragenCategorie: schoollessenwanneer is omgangskunde ontstaan?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer is omgangskunde ontstaan?
4 Antwoorden
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Omgangskunde is een relatief nieuw woord, voor het eerst bedacht aan het eind van de jaren 1990. Het is een portmanteau van de Deense woorden voor "relatie" en "klantendienst".   Het vakgebied van de omgangskunde is gewijd aan het begrijpen en verbeteren van klantenrelaties in de context van de klantenservice. Het tracht de dynamiek van interacties met klanten te begrijpen, hoe klanten over hun ervaringen denken en hoe bedrijven de relaties met hun klanten kunnen verbeteren om meer loyale klanten te creëren.
StijnStijn answered 1 jaar ago
De term "omgangskunde" werd voor het eerst gebruikt in het Deens in het begin van de 19e eeuw. Het is een samenstelling van "omgang" (omgang) en "kunde" (klant). Het kan dus worden vertaald als "de kunst van het omgaan met klanten". Het werd aanvankelijk gebruikt in de context van het bedrijfsleven, maar later werd het meer algemeen gebruikt in verband met sociale interacties.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Omgangskunde is eind jaren negentig ontstaan als reactie op de AIDS-epidemie.   In die tijd werd er veel gediscussieerd over de vraag hoe de verspreiding van HIV/AIDS kon worden voorkomen, en een van de voorstellen die naar voren kwamen was dat mensen moesten worden onderwezen in het hebben van veilige en gezonde relaties. Dit voorstel werd uiteindelijk bekend als omgangskunde (wat Deens is voor "relatieonderwijs").   Omgangskunde is een effectieve manier gebleken om mensen te onderrichten over veilige en gezonde relaties, en wordt nu op scholen over de hele wereld gebruikt.
ArendArend answered 1 jaar ago
Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat de term "omgangskunde" in verschillende contexten verschillende dingen kan betekenen. Een goede definitie van "omgangskunde" zou echter kunnen zijn "sociale vaardigheden die mensen in staat stellen effectief met anderen om te gaan". Deze term bestaat al eeuwen, en er zijn verwijzingen naar in zowel boeken als artikelen uit de vroege jaren 1800. De term begon echter pas echt populair te worden in het begin van de jaren 2000, toen meer en meer mensen het belang begonnen in te zien van sociale vaardigheden in onze steeds meer verbonden wereld.