Bekijk VragenCategorie: onderwijswanneer wordt je een professor?
Avatargast Staf asked 10 maanden ago
wanneer wordt je een professor?
5 Antwoorden
ZefZef answered 10 maanden ago
Een professor is een hoger academisch niveau dan een instructeur. De meest gebruikelijke weg om hoogleraar te worden is om eerst docent te worden en dan lang genoeg onderzoek te doen en te publiceren aan een instelling om een aanstelling te krijgen. Op dat moment bent u officieel professor.   Sommige instellingen kennen ook de rang van "professor emeritus", die kan worden toegekend aan hoogleraren die met pensioen gaan of die zijn overleden. Professoren met emeritaat behouden meestal nog enkele rechten en privileges die aan hun rang verbonden zijn (bv. de titel "professor" kunnen gebruiken en toegang hebben tot kantoorruimte op de campus nadat ze met pensioen zijn gegaan).
DimitriDimitri answered 8 maanden ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat het kan variëren afhankelijk van het vakgebied en de instelling. In het algemeen wordt een hoogleraar echter benoemd aan een hogeschool of universiteit nadat hij of zij een ambtstermijn heeft bereikt. Om een vaste aanstelling te krijgen moet je aantonen dat je uitstekend lesgeeft, origineel onderzoek publiceert en zitting hebt in institutionele commissies.
DaafDaaf answered 8 maanden ago
Een professor is een zeer gerespecteerde academicus die een geavanceerde graad heeft behaald, zoals een doctoraat. Het woord professor is afgeleid van het Latijnse woord voor "leraar" Hoewel er geen eenduidig antwoord is op de vraag wanneer iemand professor wordt, behalen de meeste professoren doorgaans hun doctorstitel en treden dan toe tot de faculteit van een hogeschool of universiteit. Daar geven ze colleges over verschillende onderwerpen, doen ze onderzoek en adviseren ze studenten. Sommige hoogleraren bekleden ook administratieve functies binnen hun instelling.
GerbenGerben answered 8 maanden ago
U wordt hoogleraar wanneer u wordt benoemd tot hoogleraar aan een universiteit. Dit gebeurt meestal nadat je je doctoraalstudie hebt afgerond en een aantal jaren als postdoctoraal onderzoeker of docent hebt gewerkt.
HesselHessel answered 8 maanden ago
De weg naar een hoogleraar volgt meestal het academische carrièrepad van eerst assistent-professor, dan universitair hoofddocent en ten slotte hoogleraar. Er zijn echter vele andere titels die hoogleraren kunnen hebben, zoals instructeur, docent en onderzoeksprofessor.