Bekijk VragenCategorie: onderwijswat betekent deeltijds onderwijs?
Avatargast Staf asked 4 weken ago

wat betekent deeltijds onderwijs?

2 Antwoorden
PieterPieter answered 4 weken ago

Deeltijds onderwijs kan verwijzen naar een paar verschillende dingen. Het kan betekenen dat je lessen volgt terwijl je ook voltijds werkt of dat je lessen online volgt in plaats van in persoon. Deeltijdonderwijs kan ook betekenen naar school gaan in deeltijd en slechts een paar lessen per semester in plaats van een volledige cursus lading. Je zou kunnen kiezen voor een deeltijdse opleiding na te streven als je niet zeker weet dat je wilt inzetten voor een full-time programma, als je nodig hebt of wilt werken terwijl je op school, of als je andere verplichtingen die het nastreven van een full-time onderwijs moeilijk te maken Er zijn zowel voordelen als nadelen aan het nastreven van een deeltijdse opleiding.

GijsGijs answered 4 weken ago

Deeltijds onderwijs betekent over het algemeen minder uren per week naar school gaan dan een voltijdse student. In de Verenigde Staten is er geen door de federale overheid opgelegde definitie van deeltijdonderwijs aan hogescholen en universiteiten, zodat elke instelling haar eigen normen kan vaststellen. Op veel scholen nemen deeltijdstudenten minder studiepunten per semester op dan voltijdstudenten. De meeste scholen beschouwen 12 studiepunten als voltijds, terwijl alles daaronder als deeltijds wordt beschouwd. Dus als een student drie colleges volgt met elk vier studiepunten, wordt dat als deeltijd beschouwd. Sommige studenten kiezen ervoor om deeltijds naar school te gaan omdat ze een job of andere verantwoordelijkheden hebben die het moeilijk maken om een hele dag op de campus te zijn.