Bekijk VragenCategorie: groepwat betekent groep 1?
Avatargast Staf asked 10 maanden ago
wat betekent groep 1?
10 Antwoorden
LaurensLaurens answered 10 maanden ago
Groep 1 is een term die in de context van de voedingswetenschap wordt gebruikt om voedingsmiddelen met een hoge glycemische index aan te duiden. De glycemische index (GI) is een maat voor hoe snel een bepaald voedingsmiddel de bloedsuikerspiegel doet stijgen nadat het is gegeten. Voedingsmiddelen met een hoge GI worden geacht slecht voor je te zijn omdat ze pieken in de bloedsuikerspiegel kunnen veroorzaken, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals diabetes type 2 en hartaandoeningen.
EvertEvert answered 10 maanden ago
Groep 1 is een classificatie die wordt gegeven aan stoffen waarvan duidelijk en ondubbelzinnig vaststaat dat ze kankerverwekkend zijn - dat wil zeggen dat van deze stoffen bekend is dat ze kanker veroorzaken bij de mens. De lijst van kankerverwekkende stoffen van groep 1 wordt bijgehouden door het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek (IARC) en bevat stoffen als asbest, tabaksrook en het hepatitis B-virus.
BrentBrent answered 10 maanden ago
Groep 1 is een aanduiding die door de Verenigde Naties wordt gebruikt om te verwijzen naar ontwikkelde landen. De term werd voor het eerst gebruikt in het Human Development Report van 1990 van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), waarin het niveau van de menselijke ontwikkeling per land werd gemeten, en wordt sindsdien door het UNDP gebruikt.   Er zijn twee soorten landen van groep 1: hoge-inkomenslanden en hogere-middeninkomenslanden. Groep 1-landen met een hoog inkomen hebben een bni (bruto nationaal inkomen) per hoofd van de bevolking van $ 12.736 of meer, terwijl groep 1-landen met een hoger middeninkomen een bni per hoofd van de bevolking hebben tussen $ 4.126 en $ 12.735.
JorisJoris answered 10 maanden ago
Groep 1 is een classificatie van metaallegeringen die voornamelijk bestaan uit koper en zink. Deze legeringen zijn zeer goed bestand tegen corrosie en worden vaak gebruikt voor dakbedekking, gootstukken en andere bouwkundige toepassingen.
ArnoArno answered 8 maanden ago
Groep 1 is een classificatie van staalsoorten volgens het American Iron and Steel Institute (AISI). Het omvat koolstofstaal, laaggelegeerd staal en HSLA-staal.
StijnStijn answered 7 maanden ago
Groep 1 is de groep elementen die zich aan de linkerkant van het periodiek systeem bevinden. Ze worden alkalimetalen genoemd. De leden van groep 1 zijn lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium en francium. Alkalimetalen zijn zeer reactief en corroderen gemakkelijk in vochtige lucht. Als ze met water reageren, vormen ze sterke basen die veel materialen kunnen oplossen.
LaurensLaurens answered 7 maanden ago
Groep 1 is de groep elementen die zich aan de linkerkant van het periodiek systeem bevinden. Deze elementen zijn zeer reactief en hebben de neiging hun buitenste elektronen zeer gemakkelijk te verliezen. Hiertoe behoren waterstof, helium, lithium, beryllium, boor, koolstof, stikstof, zuurstof, fluor en neon.
GerbenGerben answered 7 maanden ago
Groep 1 is de groep chemische stoffen die het meest waarschijnlijk kanker veroorzaken. Hieronder vallen arseen, asbest, benzeen en vinylchloride.
TijmenTijmen answered 7 maanden ago
Groep 1 is een categorie metalen die één elektron kunnen verliezen om kationen te vormen. De elementen in groep 1 zijn lithium, natrium, kalium, rubidium en cesium. Deze metalen hebben één valentie-elektron in hun buitenste schil en staan bekend als de alkalimetalen.
ZefZef answered 7 maanden ago
Groep 1 is een classificatie van kankerverwekkende stoffen. Kankerverwekkende stoffen zijn stoffen die kanker kunnen veroorzaken. Kankerverwekkende stoffen van groep 1 zijn het gevaarlijkst en omvatten zaken als asbest, tabaksrook en UV-straling.