Bekijk VragenCategorie: huiswerkwat betekent huiswerk in het latijns?
Avatargast Staf asked 10 maanden ago
wat betekent huiswerk in het latijns?
7 Antwoorden
ErnestErnest answered 10 maanden ago
    Er is geen eenduidige definitie voor huiswerk in het Latijn, omdat het woord verschillende dingen kan betekenen, afhankelijk van de context. In het algemeen kan huiswerk echter worden opgevat als een taak of opdracht die iemand buiten de normale school- of werkdag moet afmaken    Als je bijvoorbeeld in het weekend een project moet maken, wordt dat als huiswerk beschouwd.
DaafDaaf answered 9 maanden ago
Werk dat thuis wordt gedaan. Dit is de meest voorkomende definitie, hoewel het ook kan verwijzen naar schoolwerk dat wordt opgedragen en buiten de klas moet worden voltooid.
JorisJoris answered 8 maanden ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag omdat de Latijnse taal in de loop der tijd is geëvolueerd en er meerdere mogelijke vertalingen zijn voor "huiswerk". Een mogelijke interpretatie is echter dat "huiswerk" is afgeleid van het Latijnse woord "homo", dat "man" betekent, en het woord "werker", dat "arbeider" betekent. Dus in wezen zou huiswerk letterlijk "handenarbeid" kunnen betekenen.
TeunTeun answered 6 maanden ago
Het woord "huiswerk" is afgeleid van het Latijnse woord "hora", dat "uur" betekent. Dus "huiswerk" betekent "werk dat in een uur wordt gedaan". In de oudheid werd huiswerk aan leerlingen opgedragen als een manier om na te gaan wat ze in de klas hadden geleerd. En omdat er toen nog geen televisie of internet was, moesten de leerlingen andere manieren vinden om zich na schooltijd te vermaken. Huiswerk was dus een manier voor de leerlingen om de stof door te nemen en uit de problemen te blijven.
WillemWillem answered 6 maanden ago
In het Latijn betekent "huiswerk" "laborare est otiose", wat betekent "werken is lui zijn". Dit gezegde wordt vaak toegeschreven aan de Romeinse filosoof Seneca, die het in een van zijn brieven zei. Het benadrukt het belang om tijd niet te verspillen en in plaats daarvan productief te gebruiken.
FeddeFedde answered 6 maanden ago
Het betekent "dienstbaarheid" In het oude Rome werd huiswerk opgedragen aan slaven die in hun vrije tijd bepaalde taken moesten uitvoeren. Deze taken varieerden van het weven van stof tot het oefenen van grammatica.
LaurensLaurens answered 6 maanden ago
Het woord "huiswerk" is afgeleid van het Latijnse woord "homedicus", dat "thuis houden" betekent. Met andere woorden, de Romeinen maakten huiswerk om hun leerlingen bezig te houden en uit de problemen te houden terwijl ze niet naar school gingen.