Bekijk VragenCategorie: zorgwat betekent zorg en welzijn?
Avatargast Staf asked 3 weken ago

wat betekent zorg en welzijn?

2 Antwoorden
DaafDaaf answered 3 weken ago

Zorg en welzijn betekent ervoor zorgen dat een dier gezond en comfortabel is. Dit omvat het verstrekken van voedsel, water, onderdak en zo nodig diergeneeskundige zorg. Het houdt ook in dat ervoor wordt gezorgd dat het dier niet in gevaar of in nood is.

LaurensLaurens answered 3 weken ago

De termen “zorg” en “welzijn” worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze hebben eigenlijk verschillende betekenissen. Zorg verwijst naar de fysieke en emotionele steun die mensen nodig hebben om gezond en veilig te kunnen leven. Welzijn daarentegen verwijst naar de financiële steun die mensen nodig kunnen hebben om in hun basisbehoeften te voorzien. Zowel zorg als welzijn zijn belangrijke onderdelen van het vangnet van een samenleving. Ze helpen ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de middelen die hij nodig heeft om een gelukkig en gezond leven te leiden. Zonder deze voorzieningen zouden veel mensen moeite hebben om te overleven. Er is veel discussie over de vraag hoeveel zorg en welzijn door een overheid of samenleving moet worden verstrekt.