Bekijk VragenCategorie: economiewat houd economie en maatschappij in?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

wat houd economie en maatschappij in?

3 Antwoorden
WillemWillem answered 1 maand ago

Economie is de studie van hoe mensen middelen gebruiken om goederen en diensten te produceren. De samenleving is de verzameling mensen die in een bepaald land of een bepaalde regio wonen. De twee begrippen zijn met elkaar verweven omdat economie van invloed is op de samenleving, en omgekeerd 
 
De maatschappij geeft vorm aan economische systemen door te bepalen hoe individuen met elkaar omgaan, welke instellingen er bestaan en welke regels de economische activiteit beheersen. Zo zal een kapitalistisch systeem (waarin particulieren bedrijven bezitten en winst kunnen maken) anders functioneren dan een socialistisch systeem (waarin de overheid bedrijven bezit en de rijkdom herverdeelt). De manier waarop middelen binnen een samenleving worden verdeeld, is ook van invloed op de economische activiteit.

PieterPieter answered 1 maand ago

Economie en maatschappij zijn in zoverre verwant dat economie de studie is van hoe mensen middelen gebruiken om hun behoeften en wensen te bevredigen, terwijl de maatschappij de verzameling is van mensen die in een bepaald gebied wonen.
 
Het doel van de economie is te begrijpen hoe mensen schaarse middelen gebruiken om in hun behoeften te voorzien. Om dit te doen, splitsen economen economische concepten op in eenvoudige termen die iedereen kan begrijpen. Een begrip in de economie is bijvoorbeeld vraag en aanbod. Dit betekent gewoon dat wanneer er meer vraag is naar een goed dan er aanbod is, de prijs van dat goed omhoog gaat.
 
Economie beïnvloedt de samenleving op verschillende manieren. Ten eerste hebben economische beslissingen van individuen of bedrijven invloed op de samenleving als geheel. Bijvoorbeeld, als een bedrijf besluit zijn bedrijf te sluiten..

StijnStijn answered 1 maand ago

 Economie is de studie van hoe mensen beperkte middelen gebruiken om hun onbeperkte wensen te bevredigen. Het gaat om het creëren van waarde en het proberen te begrijpen van menselijk gedrag. De samenleving is het geheel van mensen die in een bepaald gebied wonen en gemeenschappelijke instellingen, tradities en cultuur delen.
 
Economie gaat over het begrijpen hoe de maatschappij als geheel werkt. We kijken naar zaken als handel, geld en middelen om te zien hoe ze ons leven beïnvloeden. En het helpt ons betere beslissingen te nemen over bijvoorbeeld wat we produceren en hoe we goederen en diensten distribueren.