Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is deeltijd onderwijs?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

wat is deeltijd onderwijs?

4 Antwoorden
BrentBrent answered 2 maanden ago

Deeltijds onderwijs verwijst meestal naar cursussen in het hoger onderwijs die gevolgd worden door studenten die niet in staat zijn om voltijds te studeren. Dit kan zijn omdat ze werken, andere verplichtingen hebben, of een aanzienlijke afstand van de instelling wonen. Deeltijdstudenten volgen over het algemeen minder cursussen per semester dan voltijdstudenten, en de cursussen kunnen ’s avonds of in het weekend worden aangeboden om aan hun schema’s tegemoet te komen.
 
Er zijn veel voordelen aan het volgen van een deeltijdopleiding. Zo kan het betaalbaarder zijn omdat studenten geen kost en inwoning hoeven te betalen. Bovendien kunnen deeltijdstudenten vaak financiële hulp en beurzen krijgen, net als voltijdstudenten.

CiscoCisco answered 2 maanden ago

Er is geen universele definitie van deeltijds onderwijs, maar over het algemeen verwijst het naar een studieniveau dat minder uren aanwezigheid vereist dan een voltijdse opleiding. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld wordt een deeltijdse graad gewoonlijk gedefinieerd als iets dat minder dan 60% van het equivalent van een voltijdse opleiding bedraagt.
 
Deeltijdonderwijs kan op verschillende manieren worden gevolgd, bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend, door afstandsonderwijs of online cursussen. Het is ook mogelijk om deeltijds en voltijds onderwijs te combineren in één programma, wat vaak “stapelen” wordt genoemd.

GijsGijs answered 2 maanden ago

Deeltijds onderwijs verwijst in het algemeen naar elk onderwijsprogramma dat niet op voltijdse basis wordt gegeven. Afstandsonderwijs, ook bekend als e-learning, is een alternatief voor het bijwonen van lessen in persoon op een fysieke school. Online studenten nemen deel aan het cursuswerk via een elektronisch medium, meestal met interactie tussen instructeurs en medestudenten. Andere keren zijn deeltijdstudenten ingeschreven in traditionele scholen, maar volgen ze minder lessen dan hun voltijdse tegenhangers
 
Er zijn vele redenen waarom iemand zou kunnen kiezen voor deeltijds onderwijs in plaats van het nastreven van een voltijdse opleiding.

EvertEvert answered 2 maanden ago

Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat deeltijdonderwijs verschillende dingen kan betekenen in verschillende landen en onderwijsinstellingen. In het algemeen verwijst deeltijds onderwijs echter naar een vorm van leren waarbij studenten lessen volgen volgens een minder strak schema dan voltijdse studenten. Dit kan betekenen dat studenten alleen doordeweeks naar school gaan, avondlessen volgen of langer over een studie doen dan studenten die voltijds naar school gaan.