Bekijk VragenCategorie: christelijke scholenwat is een rooms-katholieke school?
Avatargast Staf asked 8 maanden ago
wat is een rooms-katholieke school?
5 Antwoorden
DaafDaaf answered 8 maanden ago
Een rooms-katholieke school is een school die wordt geleid door de rooms-katholieke kerk. Het is meestal een basisschool of een middelbare school, en vaak is er een kleuterschool aan verbonden. Het leerplan van een rooms-katholieke school omvat meestal godsdienstonderwijs (meestal uit de catechismus) en andere vakken zoals lezen, schrijven, wiskunde, natuurwetenschappen en geschiedenis. In sommige gevallen bieden scholen ook buitenschoolse activiteiten aan, zoals muziek of sport    Om als rooms-katholieke school te worden erkend, moet de instelling eerst een kerkelijke vergunning krijgen van de plaatselijke ordinaris van het bisdom waarin zij is gevestigd. Dit proces omvat het invullen van een aanvraag en een beoordeling door de diocesane Raad van Onderwijs.
LuukLuuk answered 8 maanden ago
Een katholieke school is een school die door de katholieke kerk wordt geleid. Ze zijn meestal sterk gericht op academische uitmuntendheid en bereiden studenten voor op verder onderwijs aan universiteiten. Daarnaast bieden katholieke scholen ook godsdienstonderwijs en vorming aan hun leerlingen. Deze scholen volgen meestal de leerplannen en onderwijsfilosofieën van de katholieke kerk, en worden vaak bemand door priesters en andere leden van de clerus.
ArnoArno answered 8 maanden ago
Een rooms-katholieke school is een type onderwijsinstelling die de leer van de rooms-katholieke kerk volgt. Studenten die naar een rooms-katholieke school gaan, kunnen een strenge academische opleiding krijgen, maar ook onderricht in de doctrines en praktijken van het rooms-katholieke geloof.
StijnStijn answered 8 maanden ago
Een rooms-katholieke school is een school die het rooms-katholieke geloof en de leer volgt. In de Verenigde Staten worden rooms-katholieke scholen vaak geleid door nonnen.
ValentijnValentijn answered 7 maanden ago
Een katholieke school is een type particuliere school in de Verenigde Staten en andere landen waar het leerplan gebaseerd is op de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. De school wordt meestal gefinancierd door het betalen van schoolgeld, maar kan ook giften ontvangen van particulieren of parochies.