Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is een trilling in natuurkunde?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
wat is een trilling in natuurkunde?
4 Antwoorden
GijsGijs answered 2 jaar ago
Een trilling is een periodieke beweging van een lichaam of deeltje rond een evenwichtspositie. Ze kan worden veroorzaakt door veranderingen in druk (geluidsgolven), temperatuur (thermische uitzetting), magnetische velden of elektrische velden. Elektromagnetische straling van de zon veroorzaakt ook trillingen in de atmosfeer en op het aardoppervlak.Hoofdstuk 12 Trillingen en golven 12-1 INLEIDING De wereld om ons heen zit vol met verschillende geluiden - het tikken van een horloge, zingende vogels, toeterende auto's, spelende muziek, huilende baby's.
MaartenMaarten answered 2 jaar ago
Een trilling is een beweging of oscillatie van moleculen in een medium (zoals lucht, water, of vaste stoffen) die zich door het medium voortplant en periodiek is ten opzichte van de tijd. Het bekendste voorbeeld van een trilling is waarschijnlijk een sinusgolf, die kan worden opgewekt door een elastiekje aan één kant te laten trillen. Trillingen kunnen ook complex zijn, met meerdere frequenties (multifrequente trillingen worden "chaos" genoemd).   Trillingen worden veroorzaakt door versnellingen, d.w.z. veranderingen in de snelheid ten opzichte van de tijd. Wanneer iets trilt, begint het met een beginsnelheid (v0) en versnelt het volgens een versnellingsfunctie (a(t)).
AikeAike answered 2 jaar ago
Een trilling is een periodieke beweging van deeltjes in een medium om een evenwichtspositie. De eenvoudigste vorm van trilling treedt op wanneer de deeltjes uit hun evenwichtspunt worden verplaatst, wat compressie- en rarefactiegolven oplevert. Indien het medium een gas is, dan wordt de trillingsperiode bepaald door de geluidssnelheid in dat gas; is het een vaste stof, dan hangt de periode af van de lengte van het trillende voorwerp en van zijn elastische eigenschappen. In het algemeen kunnen trillingen echter in elk medium voorkomen, met inbegrip van vloeistoffen en plasma's.   De eenvoudigste vorm van trilling staat bekend als harmonische beweging, die wiskundig kan worden beschreven met behulp van sinus- of cosinusfuncties.
PieterPieter answered 2 jaar ago
Een trilling is een periodieke heen- en weergaande beweging van een voorwerp. Het object hoeft geen enkel punt te zijn; het kan elke grootte en vorm hebben. Trillingen kunnen verticaal, horizontaal of in elke andere richting zijn. Een trillend voorwerp veroorzaakt trillingen in de lucht (of een ander medium) eromheen. Deze trillingen reizen weg van het voorwerp, en wanneer ze onze oren bereiken, horen we ze als geluid. Je kunt dit effect zien door over de bovenkant van een fles te blazen: je ziet golven die zich vanuit de fles verspreiden. Deze golven zijn vergelijkbaar met die van een trillend voorwerp, behalve dat ze door de lucht reizen in plaats van door een ander medium zoals water.