Bekijk VragenCategorie: groepwat is groep 2 rijbewijs?
Avatargast Staf asked 2 weken ago

wat is groep 2 rijbewijs?

3 Antwoorden
GijsGijs answered 2 weken ago

Groep 2 rijbewijzen worden afgegeven aan houders van een geldig Groep 1 rijbewijs die een groep II bestuurders zijn ook beperkt tot het besturen van een klasse G voertuig en zijn niet toegestaan om voertuigen te besturen in de klassen A, D, of E. Een afgegeven door het ministerie Een rijbewijs van groep 2 is een rijbewijs waarmee de houder een voertuig van klasse G mag besturen. Om voor dit type rijbewijs in aanmerking te komen, moet de aanvrager al in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van groep 1 en met succes een goedgekeurde rijcursus voor gevorderden hebben gevolgd. Groep II bestuurders zijn ook beperkt van het besturen van voertuigen in de klassen A, D, of E.

AikeAike answered 2 weken ago

Een rijbewijs van groep 2 is een vergunning die de houder toestaat bepaalde categorieën motorvoertuigen te besturen. De belangrijkste voertuigcategorieën die onder een rijbewijs van groep 2 vallen, zijn grote vrachtwagens (LGV’s), middelgrote passagiersvoertuigen en minibussen. Om in aanmerking te komen voor een rijbewijs van groep 2 moet u ten minste 18 jaar oud zijn en ten minste twee jaar in het bezit zijn van een volledig Brits rijbewijs. U moet ook slagen voor een medische keuring en een test van uw gezichtsvermogen.

BrendanBrendan answered 2 weken ago

Het rijbewijs van groep 2 staat de rijbewijshouder toe een voertuig te besturen dat niet is geclassificeerd als een groot voertuig voor goederenvervoer of een voertuig voor personenvervoer.