Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

wat is het verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

3 Antwoorden
DimitriDimitri answered 1 maand ago

Programma’s voor speciaal onderwijs zijn bedoeld voor leerlingen met speciale behoeften die extra hulp nodig hebben om te kunnen leren en slagen op school. Speciaal basisonderwijs is een subgroep van het speciaal onderwijs, specifiek voor leerlingen met een verstandelijke handicap.

HesselHessel answered 1 maand ago

In de Filippijnen verwijst speciaal onderwijs naar programma’s en diensten voor leerlingen met specifieke handicaps, zoals blindheid, doofheid of autisme. Deze programma’s en diensten worden gewoonlijk verstrekt in een apart klaslokaal of een andere omgeving dan de algemene onderwijsklassen.
 
Speciaal basisonderwijs daarentegen is een vorm van onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke handicap. Dit type onderwijs wordt gegeven in een gewone klas met ondersteuning van een speciale leerkracht die is opgeleid om te werken met leerlingen met een verstandelijke beperking.

DuukDuuk answered 1 maand ago

Er is een groot verschil tussen speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Speciaal onderwijs gaat over het geven van aangepaste instructie en ondersteuning aan leerlingen met een handicap, zodat zij kunnen leren, terwijl speciaal basisonderwijs gaat over het geven van hetzelfde basisonderwijs aan alle leerlingen. Terwijl alle leerlingen in het speciaal onderwijs een geïndividualiseerd onderwijsprogramma (IEP) krijgen, krijgen niet alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs dat. Het speciaal basisonderwijs kan worden gegeven in een speciale ruimte of in een gewone klas.