Bekijk VragenCategorie: onderwijswat is voltijd voortgezet onderwijs?
Avatargast Staf asked 4 weken ago

wat is voltijd voortgezet onderwijs?

4 Antwoorden
AikeAike answered 3 weken ago

Over het algemeen wordt voltijds middelbaar onderwijs beschouwd als ongeveer 12 uur per dag, 5 dagen per week. Dit varieert natuurlijk per school en programma. Op sommige scholen is er bijvoorbeeld een langere dag op woensdag of vrijdag, terwijl andere scholen een kortere dag hebben op donderdag. Bovendien bieden veel scholen een facultatief 7e lesuur aan, waar studenten al dan niet voor kunnen kiezen.

BramBram answered 3 weken ago

Voltijds secundair onderwijs verwijst doorgaans naar de onderwijsperiode waarin jongeren naar de middelbare school gaan, meestal van klas 9 of 10 tot 12. In sommige landen begint het voltijds middelbaar onderwijs nog vroeger, namelijk op 14- of 15-jarige leeftijd. Het kan ook verwijzen naar de tijd die wordt doorgebracht in beroepsscholen, handelsscholen, of andere opleidingsprogramma’s na de middelbare school Het middelbaar onderwijs duurt over het algemeen drie tot vijf jaar, afhankelijk van het land. Leerlingen volgen gewoonlijk verschillende vakken en leggen aan het eind van hun schooltijd examens af om een diploma te behalen In veel landen in de wereld is voltijds middelbaar onderwijs verplicht.

BrendanBrendan answered 3 weken ago

Voltijds middelbaar onderwijs is een systeem waarbij leerlingen het grootste deel van de dag onderwijs volgen op school. Dit systeem is gebruikelijk in veel landen, waaronder de Verenigde Staten.

LaurensLaurens answered 3 weken ago

Voltijds secundair onderwijs verwijst in het algemeen naar het onderwijs dat leerlingen volgen tussen de leeftijd van 14 en 18 jaar. In de meeste rechtsgebieden is dit de periode waarin leerlingen hun middelbare schoolopleiding afronden en zich voorbereiden op toelating tot tertiair onderwijs, zoals hogeschool of universiteit. Afhankelijk van het land en het specifieke onderwijssysteem kan voltijds secundair onderwijs worden onderverdeeld in hoger secundair onderwijs (meestal de rangen 9-12) en lager secundair onderwijs (meestal de rangen 7-9) Het aanbieden van voltijds secundair onderwijs is een van de manieren waarop regeringen ervoor kunnen zorgen dat alle jongeren toegang hebben tot ten minste een basisniveau van onderwijsniveau.