Bekijk VragenCategorie: groepwat kun je leren in groep 3?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

wat kun je leren in groep 3?

1 Antwoorden
ZefZef answered 1 maand ago

Antwoord In het derde leerjaar leren de leerlingen abstracter te denken en met uitdagender materiaal te werken dan in de vorige leerjaren. Bovendien wordt van de leerlingen in de derde klas verwacht dat ze hun vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen ontwikkelen en in staat zijn om langere en complexere teksten te lezen. Ze blijven ook hun woordenschat uitbreiden en leren grammaticaregels die hen zullen helpen betere schrijvers te worden. De derde klas is een belangrijk jaar voor leerlingen als ze zich beginnen voor te bereiden op de gestandaardiseerde toetsen van de vierde klas.