Bekijk VragenCategorie: groepwat kun je leren in groep 5?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat kun je leren in groep 5?
2 Antwoorden
GijsGijs answered 1 jaar ago
In groep vijf leren de leerlingen een aantal belangrijke vaardigheden en concepten. Ze leren bijvoorbeeld vermenigvuldigen en delen, breuken en decimalen, Engelse grammatica en de delen van de spraak. Ze leren ook over de geschiedenis en de regering van de Verenigde Staten, aardrijkskunde en wetenschappelijke basisbegrippen. Uiteindelijk moeten leerlingen in groep vijf complexe wiskundige problemen kunnen begrijpen, vaardig kunnen schrijven met correcte grammaticaregels, de grondbeginselen van verschillende wetenschappelijke disciplines begrijpen en een algemene kennis van belangrijke historische gebeurtenissen hebben.
CornaldCornald answered 1 jaar ago
In groep 5 leren leerlingen verschillende dingen, waaronder wiskunde, Engelse taalvaardigheid, natuurwetenschappen en maatschappijleer. Bovendien maken leerlingen in groep 5 kennis met meer complexe onderwerpen binnen deze vakken. Bij wiskunde leren leerlingen bijvoorbeeld hoe ze woordproblemen kunnen oplossen en hoe ze lineaire vergelijkingen kunnen tekenen. Bij Engelse taalvaardigheid lezen leerlingen complexere teksten en leren ze over overtuigende schrijftechnieken. En in de natuurwetenschappen kunnen leerlingen de eigenschappen van stenen en mineralen bestuderen of de groei en ontwikkeling van planten.