Bekijk VragenCategorie: groepwat kunnen de eind groep 2?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
wat kunnen de eind groep 2?
3 Antwoorden
ArendArend answered 2 maanden ago
Groep 2 kan eindigen door zich op te heffen en nieuwe vertegenwoordigers te kiezen, door te blijven bestaan met dezelfde vertegenwoordigers, of door op te houden te bestaan.
TeunTeun answered 2 maanden ago
Groep 2 kan samen een duidelijk probleem vaststellen dat zij willen oplossen en vervolgens een actieplan opstellen om hun doel te bereiken. Ze kunnen ook contact opnemen met andere groepen of personen die hen kunnen helpen hun doel te bereiken. En tenslotte kunnen ze elkaar blijven steunen terwijl ze werken aan de verwezenlijking van hun visie.
BrentBrent answered 2 maanden ago
Groep 2 kan eindigen door ontbinding, fusie met een andere groep of het kiezen van een nieuwe leider. Een mogelijkheid voor groep 2 is ontbinding. Dit kan gebeuren als de groep nergens overeenstemming over kan bereiken, als er onoverbrugbare verschillen zijn tussen de leden, of als sommige leden besluiten te vertrekken. Een andere mogelijkheid voor groep 2 is een fusie met een andere groep. Dit kan gebeuren als twee of meer groepen vergelijkbare doelen hebben en het eens kunnen worden over een manier om samen te werken. Het is ook mogelijk dat een groep een andere groep opslokt, wat betekent dat de kleinere groep ophoudt te bestaan en haar leden deel gaan uitmaken van de grotere groep. De laatste optie voor groep 2 is het kiezen van een nieuwe leider.