Bekijk VragenCategorie: Questionswat zegt een cito toets?
Avatargast Staf asked 4 weken ago

wat zegt een cito toets?

2 Antwoorden
FeddeFedde answered 4 weken ago

Cito of cytochroom c oxidase is een enzym dat in de mitochondriën van cellen wordt aangetroffen. Het wordt gebruikt als een indicator van de mitochondriale functie. Een cito test meet het niveau van cytochroom c oxidase (COX) in een bloedmonster. COX is een eiwit dat helpt bij de overdracht van elektronen tijdens het proces van oxidatieve fosforylering, dat verantwoordelijk is voor het genereren van energie in de cel. Een afname van de COX-activiteit wijst op een afname van de mitochondriale functie. Cito tests worden gebruikt voor het diagnosticeren van ziekten of aandoeningen die de mitochondriale functie beïnvloeden, zoals mitochondriale encefalopathie, melkzuuracidose, en beroerte-achtige episodes (MELAS).

LuukLuuk answered 4 weken ago

Een cito test is een cytotoxische test die het percentage levende cellen in een monster bepaalt. De afkorting “cito” is afgeleid van het Griekse woord “kytos”, dat cel betekent. Dit type test wordt gebruikt om het effect van cytotoxische agentia op levende cellen te beoordelen.