Bekijk VragenCategorie: Questionswat zegt een cito toets?
Avatargast Staf asked 9 maanden ago
wat zegt een cito toets?
4 Antwoorden
FeddeFedde answered 9 maanden ago
Cito of cytochroom c oxidase is een enzym dat in de mitochondriën van cellen wordt aangetroffen. Het wordt gebruikt als een indicator van de mitochondriale functie. Een cito test meet het niveau van cytochroom c oxidase (COX) in een bloedmonster. COX is een eiwit dat helpt bij de overdracht van elektronen tijdens het proces van oxidatieve fosforylering, dat verantwoordelijk is voor het genereren van energie in de cel. Een afname van de COX-activiteit wijst op een afname van de mitochondriale functie. Cito tests worden gebruikt voor het diagnosticeren van ziekten of aandoeningen die de mitochondriale functie beïnvloeden, zoals mitochondriale encefalopathie, melkzuuracidose, en beroerte-achtige episodes (MELAS).
LuukLuuk answered 9 maanden ago
Een cito test is een cytotoxische test die het percentage levende cellen in een monster bepaalt. De afkorting "cito" is afgeleid van het Griekse woord "kytos", dat cel betekent. Dit type test wordt gebruikt om het effect van cytotoxische agentia op levende cellen te beoordelen.
ArendArend answered 8 maanden ago
Een cito test is een cytologie test. Het wordt gebruikt om kankercellen op te sporen in een lichaamsvloeistof, zoals urine of baarmoederhalsvocht.
DouweDouwe answered 7 maanden ago
Een cito test is een urinetest die controleert op de aanwezigheid van bepaalde soorten kristallen die wijzen op een urineweginfectie (UTI). Een cito test is een afkorting voor "citraat". UTI's worden vaak veroorzaakt door bacteriën die zich vasthechten aan de cellen van de urinewegen en gifstoffen afgeven die de cellen beschadigen. De kristallen die bij een cito-test worden ontdekt, ontstaan wanneer deze beschadigde cellen citraat in de urine afgeven.