Bekijk VragenCategorie: schoollessenwelke beroepen kun je volgen met aardrijkskunde?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welke beroepen kun je volgen met aardrijkskunde?
4 Antwoorden
BrentBrent answered 1 jaar ago
Er zijn veel verschillende beroepen die je met aardrijkskunde kunt uitoefenen. Je kunt bijvoorbeeld cartograaf, stedenbouwkundige of milieuwetenschapper worden. Je kunt ook bij een overheidsinstantie of een particulier bedrijf gaan werken als GIS-analist of landmeter. Er zijn ook veel mogelijkheden om les te geven in aardrijkskunde op K-12-niveau of te werken als onderzoeksgeograaf.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Er zijn veel beroepen die je met aardrijkskunde kunt uitoefenen. Je kunt bijvoorbeeld cartograaf, stads- of streekplanner, GIS-technicus, landmeter of milieuwetenschapper worden. Je kunt ook leraar aardrijkskunde worden of in de toeristische sector gaan werken.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Er zijn veel verschillende beroepen die men met aardrijkskunde kan uitoefenen. Enkele van deze beroepen zijn: stedenbouw, architectuur, civiele techniek, milieukunde, cartografie, GIScience en bedrijfskunde. Elk van deze beroepen vereist een ander onderwijs- en opleidingsniveau. Ze steunen echter allemaal op een fundamenteel begrip van aardrijkskunde.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Er zijn een aantal beroepen die je met geografie kunt uitoefenen. Sommige mensen worden cartograaf of GIS-specialist, terwijl anderen stads- of streekplanner worden. Je kunt ook geoloog, meteoroloog of klimaatwetenschapper worden. Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van geografie, en het is een geweldige major keuze voor degenen die willen werken in de milieuwetenschappen veld.