Bekijk VragenCategorie: groepwelke cito toetsen maak je in groep 8?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
welke cito toetsen maak je in groep 8?
4 Antwoorden
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Er is geen universele cito-toets voor leerlingen van groep 8. Elke provincie en elk territorium in Canada heeft zijn eigen systeem van gestandaardiseerde toetsen, die al dan niet een cito omvatten. Voor meer informatie over de specifieke cito-toetsen die in jouw provincie of territorium worden afgenomen, kun je contact opnemen met je plaatselijke schoolbestuur of ministerie van onderwijs.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
Er is niet één "cito-toets" in groep 8. Veel scholen voeren echter gestandaardiseerde toetsen uit, zoals de Ontario Secondary School Literacy Test (OSSLT) of de EQAO-wiskundetoets.
HesselHessel answered 2 jaar ago
Het Common Core State Standards-initiatief in de Verenigde Staten geeft aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op elk niveau. De toetsen die beoordelen of leerlingen aan deze normen hebben voldaan, worden "cito-toetsen" genoemd Hier is een link naar de normen voor groep 8: https://www.corestandards.org/ELA-Literacy/L8/2/   In groep 8 wordt van de leerlingen verwacht dat ze teksten lezen en begrijpen die aangepast zijn aan hun leeftijd, inclusief teksten over geschiedenis, wetenschap en sociale studies. Er wordt ook van hen verwacht dat ze essays schrijven met gebruikmaking van bewijs uit deze teksten om een argument te maken of een standpunt te ondersteunen.
PieterPieter answered 2 jaar ago
Het Common Core State Standards-initiatief in de Verenigde Staten geeft aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op elk niveau. De toetsen die beoordelen of leerlingen aan deze normen hebben voldaan, worden "cito-toetsen" genoemd Hier is een link naar de normen voor groep 8: https://www.corestandards.org/ELA-Literacy/L8/2/   In groep 8 wordt van de leerlingen verwacht dat ze teksten lezen en begrijpen die aangepast zijn aan hun leeftijd, inclusief teksten over geschiedenis, wetenschap en sociale studies. Er wordt ook van hen verwacht dat ze essays schrijven met gebruikmaking van bewijs uit deze teksten om een argument te maken of een standpunt te ondersteunen.