Bekijk VragenCategorie: QuestionsWelke cito toetsen zijn verplicht?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
Mijn kind zit op de basisschool, binnekort is de cito toets weer. Welke cito toetsen zijn verplicht?  
6 Antwoorden
ArendArend answered 1 jaar ago
Er is geen universeel antwoord op deze vraag, omdat scholen en districten een verschillend beleid kunnen voeren. De meeste staten eisen echter dat de districten de MAP-toets (Measures of Academic Progress) afnemen. Dit is een nationale normgebonden toets die is ontworpen om de academische prestaties van leerlingen op het gebied van lezen en wiskunde te meten.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Er is niet één "verplichte" cito-toets. Er zijn echter een paar cito-toetsen die vaak door scholen en/of districten worden geëist. Het gaat onder meer om de Cognitieve capaciteitentest (CogAT), de Woodcock-Johnson III prestatietest (WJ-III) en de Stanford Achievement Test (SAT).
CornaldCornald answered 1 jaar ago
De verplichte citotoetsen verschillen van provincie tot provincie. Informeer bij uw plaatselijke schoolbestuur of onderwijsafdeling welke toetsen in uw regio verplicht zijn.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Er is niet één "verplichte" cito-toets. Er zijn echter bepaalde toetsen die vaak worden gebruikt om de cognitieve vaardigheden en academische prestaties van een leerling te meten. Deze tests omvatten metingen van begrijpend lezen, wiskunde en probleemoplossend vermogen. Veel scholen gebruiken een combinatie van deze toetsen om een beeld te krijgen van de capaciteiten van een leerling op deze gebieden.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Er is geen verplichte cito-toets. Veel scholen en schooldistricten eisen echter dat leerlingen een cito-toets afleggen om naar het volgende niveau te worden bevorderd.
GijsGijs answered 1 jaar ago
In de Verenigde Staten is er geen "verplichte" cito-toets. Veel schooldistricten eisen echter dat leerlingen een cito-toets afleggen om hun middelbare schooldiploma te halen. Er zijn een aantal verschillende cito-toetsen beschikbaar, en elk schooldistrict kiest meestal één of twee toetsen om aan hun leerlingen af te nemen. Enkele van de populairdere cito-toetsen zijn de California Achievement Tests (CAT), de Iowa Tests of Basic Skills (ITBS) en de Stanford Achievement Test (SAT).