Bekijk VragenCategorie: filosofiewelke filosofen zijn er?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welke filosofen zijn er?
7 Antwoorden
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Er is geen algemeen aanvaarde definitie van "filosoof", dus is er geen eenvoudig antwoord op deze vraag. Enkele van de meest invloedrijke en belangrijke filosofen uit de geschiedenis zijn echter Socrates, Plato, Aristoteles, Kant, Nietzsche en Wittgenstein. Elk van deze denkers heeft belangrijke bijdragen geleverd aan ons begrip van de wereld en onze plaats daarin. filosofie is een complexe en prachtige discipline die veel te bieden heeft aan iedereen die de tijd neemt om zich erin te verdiepen. Er zijn maar weinig problemen of vragen die niet vanuit een filosofische benadering kunnen worden benaderd.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Er zijn letterlijk duizenden verschillende filosofen door de geschiedenis heen, dus het is onmogelijk om ze hier allemaal op te noemen. Enkele van de beroemdste filosofen zijn echter Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Nietzsche, en Freud. Elk van deze denkers heeft een diepgaande invloed gehad op het Westerse denken, en hun werk wordt vandaag de dag nog steeds bestudeerd en bediscussieerd. Er zijn ook veel hedendaagse filosofen die belangrijke bijdragen leveren aan ons begrip van de wereld. Enkele van de namen die je zou kunnen horen noemen zijn Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jacques Derrida, en Slavoj Žižek.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Er zijn honderden, zo niet duizenden, verschillende filosofen door de geschiedenis heen. Enkele van de beroemdste zijn Socrates, Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Jean-Paul Sartre, en Michel Foucault. Elke filosoof heeft zijn eigen specifieke overtuigingen en ideeën over de wereld om ons heen. Het zou onmogelijk zijn om alle filosofen op te sommen. Er zijn echter enkele algemene thema's die veel filosofen hebben onderzocht. Ontologie is bijvoorbeeld de studie van het bestaan; epistemologie is de studie van kennis; ethiek is de studie van goed en fout handelen; en esthetiek is de studie van schoonheid. Dit zijn maar een paar voorbeelden - er zijn nog veel meer belangrijke onderwerpen waarover filosofen in de loop der jaren hebben gedebatteerd.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Per december 2017 zijn er 24 driesterrenfilosofen en hoger, volgens de Stanford Encyclopedia of Philosophy. De drie-sterren (of "A-list") filosofen, in alfabetische volgorde, zijn Jürgen Habermas Hans Köchler John Rawls Paul Ricœur Peter Singer Barry Stroud Charles Taylor Merk op dat dit alleen levende filosofen omvat; als overledenen werden meegerekend, zou de lijst ongetwijfeld veel groter zijn. Ook vermeldenswaard is dat hier alleen Engelstalige artikelen in de Stanford Encyclopedia of Philosophy zijn opgenomen; nogmaals, als niet-Engelstalige artikelen zouden zijn opgenomen, zou de lijst nog veel groter zijn.
FrankyFranky answered 12 maanden ago
Er zijn veel filosofen, oude en moderne. Tot de beroemdste oude filosofen behoren Socrates, Plato en Aristoteles. Tot de beroemdste moderne filosofen behoren Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger. Er zijn letterlijk duizenden andere filosofen die genoemd zouden kunnen worden.
CornaldCornald answered 12 maanden ago
Er zijn veel verschillende filosofieën, en het zou moeilijk zijn ze allemaal op te noemen. Enkele van de beroemdste filosofen zijn echter: Plato, Aristoteles, Kant, Marx, Nietzsche, en Wittgenstein.
LuukLuuk answered 12 maanden ago
Nou, er zijn veel filosofen! Maar enkele van de beroemdste zijn Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche en Wittgenstein.