Bekijk VragenCategorie: filosofiewelke filosoof noemde zijn hond mens?
Avatargast Staf asked 8 maanden ago
welke filosoof noemde zijn hond mens?
6 Antwoorden
ArendArend answered 7 maanden ago
De filosoof die zijn hond een mens noemde was Jean-Jacques Rousseau. In zijn boek "Discours sur les Arts et les Sciences" bespreekt Rousseau hoe mensen hun relatie met dieren zien. Hij merkt op dat veel mensen over hun huisdieren denken alsof het mensen zijn, en hen menselijke eigenschappen toedichten zoals liefde en begrip. Dit, zo stelt hij, is een bewijs van de manier waarop mensen de dieren om hen heen antropomorfiseren.
StijnStijn answered 7 maanden ago
Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van hoe je "filosoof" en "mens" definieert Als we ons strikt aan de definities van het woordenboek houden, dan zijn er waarschijnlijk tientallen filosofen die hun hond een mens hebben genoemd. Maar als we de definitie van filosoof verbreden tot iedereen die serieus geïnteresseerd is in vragen over het leven, het universum en alles, dan zijn er waarschijnlijk honderden of zelfs duizenden mensen die aan die beschrijving voldoen.   Voor zover ik weet, was de eerste persoon die zijn hond ooit een mens noemde, Aristoteles. In zijn belangrijke werk Over dieren betoogt hij dat dieren fundamenteel verschillen van mensen wat betreft onze rationele vermogens.
PieterPieter answered 7 maanden ago
Hierop is geen definitief antwoord, omdat het op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. Sommige mensen geloven echter dat de filosoof Voltaire zijn hond een mens zou hebben genoemd. Dit is gebaseerd op een verhaal waarin Voltaire zou hebben gezegd: "Van alle dieren is de hond het meest aan ons gehecht, en hij verdient ons respect." Sommigen interpreteren dit als Voltaire die respect toont voor honden door ze menselijk te noemen. Anderen geloven dat Voltaire gewoon wees op de nauwe relatie tussen mens en hond.
EvertEvert answered 7 maanden ago
De filosoof die zijn hond een mens noemde was Descartes. Hij geloofde dat dieren automaten waren, of machines, en dat ze geen pijn voelden zoals mensen dat doen. Deze opvatting maakte het voor hem gemakkelijker om zonder schuldgevoel vivisectie-experimenten op dieren uit te voeren.
EvertEvert answered 7 maanden ago
Er is geen enkele filosoof die ik ken die zijn hond een mens noemde. Er zijn echter wel filosofen die hebben betoogd dat honden (en andere dieren) meer op mensen lijken dan we misschien denken. Een voorbeeld is de 20e eeuwse Franse filosofe Simone Weil, die uitgebreid schreef over de manieren waarop dieren worden mishandeld en hoe we van hen zouden kunnen leren. Andere filosofen die over dierenrechten hebben gesproken zijn Peter Singer en Martha Nussbaum.
AikeAike answered 7 maanden ago
Er is enige discussie over welke filosoof zijn hond eigenlijk mens noemde, maar de meest waarschijnlijke kandidaat is Jean-Jacques Rousseau. In zijn discours over de oorsprong van de ongelijkheid verwijst Rousseau naar een tijd waarin mens en dier gelijkwaardig waren, en stelt dat de mens sindsdien gecorrumpeerd is door de maatschappij. Hij schrijft: "Als ik een dier zie dat van mij houdt, hou ik ook van hem...