Bekijk VragenCategorie: schoollessenwelke sommen krijg je in groep 6?
Avatargast Staf asked 2 weken ago

welke sommen krijg je in groep 6?

3 Antwoorden
BramBram answered 4 dagen ago

Dit hangt af van het curriculum van uw schooldistrict, maar over het algemeen zullen de lessen wiskunde in groep 6 onderwerpen behandelen als basisalgebra, meetkunde en statistiek. Een veel voorkomende opdracht in wiskunde voor groep 6 is het invullen van lange delingen met resten. Dus de sommen die je krijgt kunnen problemen bevatten als 8 gedeeld door 2 met een rest van 1, of 9 gedeeld door 3 met een rest van 2.

CornaldCornald answered 4 dagen ago

Het spijt me, maar deze vraag is te vaag en leent zich niet voor een specifiek antwoord.

FrankyFranky answered 4 dagen ago

Er is geen specifiek antwoord op deze vraag, omdat het kan variëren naargelang de school en het leerplan van de individuele leerling. In het algemeen leren leerlingen in groep 6 echter de basisbewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken en decimalen, percentages, meten, meetkunde en basisalgebra.