Bekijk VragenCategorie: groepwelke vakken krijg je in groep 7?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
Wat staat mij te wachten als ik volgend jaar naar groep 7 ga ?  Hoe hard moet ik mijn best doen?
2 Antwoorden
TijmenTijmen answered 2 jaar ago
Grade 7 is het eerste jaar van de junior high school in de Verenigde Staten. In de meeste staten omvat het leerplan lessen in taal, wiskunde, wetenschappen, sociale studies en lichamelijke opvoeding. Sommige scholen bieden ook keuzevakken aan in muziek, kunst, of technologie.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Welke vakken je in groep 7 volgt, hangt af van je land en je schoolsysteem. Een aantal gemeenschappelijke kernvakken voor leerlingen in groep 7 zijn wiskunde, natuurwetenschappen, Engels/talen en maatschappijleer. Veel scholen bieden ook lessen vreemde talen aan in groep 7. Sommige leerlingen hebben ook de mogelijkheid om lessen in kunst of muziek te volgen. Het specifieke leerplan voor elke leerling wordt bepaald door zijn school en leraren. Alle leerlingen kunnen echter verwachten dat ze basisbegrippen en -vaardigheden leren in elk van de kernvakken. Wiskunde zal zich richten op zaken als breuken, decimalen, procenten, geometrie en algebra. In de natuurkundelessen komen onderwerpen aan bod als cellen, ecosystemen, scheikunde, menselijke lichaamssystemen en natuurkunde.